Retorik

Med hjälp av den klassiska retorikens grundläggande begrepp studerar du hur man i olika situationer väljer och utformar argument för att bli så övertygande som möjligt.

På retorikkurserna tränar du konsten att övertyga i tal och skrift liksom att identifiera och analysera budskap som försöker påverka och manipulera. Du studerar allt från antika texter till aktuella tal och vi ägnar oss åt retorisk användning av exempelvis filmer, bilder, skådespel och gester, som fått en allt större betydelse i vår samtid.

En examen i retorik öppnar dörrarna till yrken som retorikkonsult, talskrivare eller copywriter. Men kunskaper i retorik är värdefulla för alla som arbetar med kommunikation, som marknadsförare, jurister, präster, politiker, journalister, lärare och chefer.

Utbildningen

Kanske du ännu inte bestämt exakt vilken yrkesbana du tänker slå in på när du är klar med dina universitetsstudier. Kanske du just nu bara vet att du vill ha ett intressant jobb där du får möjlighet att påverka, lyssna, synas och höras. En sak kan vi då lova dig: En grundkurs i retorik är ovärderlig som merit än vilken senare karriär du kommer att ägna dig åt. Hur du väljer att kommunicera, både som sändare och som mottagare, kommer att vara en central del av ditt framtida liv.

På Lunds universitet består grundutbildningen i retorik av fristående kurser du kan kombinera med kurser i dina andra intresseområden till en kandidatexamen.

Grundkursen i retorik tränar dig i konsten att övertyga. Du lär dig också att kritiskt bedöma budskap som vill påverka och manipulera. Denna analytiska förmåga har du nytta av både professionellt och privat. Flera av våra tidigare studenter vittnar om att detta är den bästa kursen när du är ny på universitetet. En utbildning i retorik är mycket värdefull oavsett vilket ämne du väljer att kombinera den med.

Läs mer på sidan Retorik: Grundkurs

I fortsättningskursen fördjupar du dig i argumentationsteori och utforskar retorikens historia. Vi belyser retoriken som undervisningsämne och sambandet mellan retorik och lärande. Kursen avslutas med ett självständigt arbete som presenteras i form av en akademisk uppsats.

Läs mer på sidan Retorik: Fortsättningskurs

Kandidatkursen ger dig kunskap om retorikvetenskapliga perspektiv och tillvägagångssätt. Du väljer ett fördjupningsområde inom retorikvetenskaplig teori och praktik och skriver sedan ett självständigt examensarbete om ett retoriskt problem samt opponerar på en annan kursdeltagares examensarbete.

Läs mer på sidan Retorik: Kandidatkurs

Som retorikstuderande har du möjlighet att göra yrkespraktik en halv eller en hel termin. Då får du möjlighet att koppla akademisk retorik till en praktisk yrkesverksamhet. På praktikplatsen kan du exempelvis få i uppgift att:

  • Producera texter och tal
  • Ge konstruktiv kritik till talare och skribenter i olika kommunikationssituationer
  • Utbilda och handleda i praktisk retorik
  • Analysera och utvärdera information

Läs om kursen Retorik: Kvalificerad yrkespraktik (15 hp, halv termin)

Läs om kursen Retorik: Kvalificerad yrkespraktik (30 hp, hel termin)


Gå till sidan för vårt kursutbud för att se vilka andra retorikkurser Institutionen för kommunikation och medier erbjuder på grundläggande och avancerad nivå.

Många möjligheter till arbete

Kunskaper i retorik kan användas i alla möjliga sammanhang - i princip alla som arbetar med kommunikation behöver dem. Några exempel på områden där retorik kan vara extra nyttigt är inom reklam och marknadsföring, försäljning och verksamheter som arbetar med att "pitcha", samt inom juridiken, inom olika trossamfund, inom politiken, journalistiken, personalverksamhet - och inte minst bland sådana som arbetar mycket med presentationer, föreläsningar och utbildning, som exempelvis lärare och utbildare, konsulter, ekonomer, psykologer, föreläsare och chefer.

Kontaktinformation

Utbildningsansvarig
Anders Sigrell
Tel: 046-222 84 77
Anders.Sigrellkom.luse

Studievägledare
Josefina Backman
Tel: 046-222 40 51
Studievagledarekom.luse

Studierektor
Sara Santesson
Tel: 046-222 78 52
Sara.Santessonkom.luse

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2024-04-11