Person

martin.sundbykom.luse | 2019-10-03
Martin Sundby

Doktorand

  • Retorik
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post martin.sundbykom.luse

Rum SOL:A248

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sedan hösten 2019 är jag doktorand i retorik vid KOM. Mitt forskningsintresse rör retorisk, social och politisk teori – särskilt hur dessa områden kommer samman i Ernesto Laclaus tänkande. I mitt avhandlingsarbete fokuserar jag på hur 'Folket', som retorisk kategori, har artikulerats i politiska praktiker.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Martin Sundby

Doktorand

  • Retorik
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post martin.sundbykom.luse

Rum SOL:A248

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10