Person

Martin Sundby

Doktorand

  • Retorik
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post martin.sundbykom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sedan hösten 2019 är jag doktorand i retorik vid KOM. Mitt forskningsintresse rör retorisk, social och politisk teori – särskilt hur dessa områden kommer samman i Ernesto Laclaus tänkande. I mitt avhandlingsarbete fokuserar jag på hur 'Folket', som retorisk kategori, har artikulerats i politiska praktiker.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Undervisning

Martin Sundby

Doktorand

  • Retorik
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post martin.sundbykom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20