lu.se

Forskare

Medie- och kommunikationsvetenskap

Magnus Andersson, universitetslektor

046–222 34 82

Peter Dahlgren, professor emeritus

046–222 40 18

Deniz Duru, biträdande universitetslektor

Mia-Marie Hammarlin, forskare, universitetslektor

Fredrik Heintz, gästforskare

Annette Hill, professor

046–222 88 80

Gunilla Jarlbro, professor

046–222 88 37

Tobias Linné, forskare, universitetslektor

046–222 41 64

Fredrik Miegel, universitetslektor

046–222 89 94

Helena Sandberg, docent, universitetslektor

046–222 03 29

Fredrik Schoug, universitetslektor

046–222 45 34