lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (7 st)
Konferensbidrag (1 st)
Working papers (1 st)

Undervisning

Deniz Duru

Biträdande universitetslektor
Medie- och kommunikationsvetenskap
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post deniz.durukom.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20