Person

fredrik.schougkom.luse | 2014-10-31
Fredrik Schoug

Universitetslektor

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Institutionen för kommunikation och medier

Studierektor, studierektor för grundutbildningen

  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post fredrik.schougkom.luse

Telefon 046–222 45 34

Rum SOL:A211

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap och undervisar på grundutbildningens alla nivåer. Därtill är jag docent i etnologi och har i ett tidigare liv som sådan tjänstgjort vid lärosätena i Lund, Bergen, Växjö och Halmstad. Utöver detta har jag också verkat som utredare av skol- och utbildningsfrågor.

Mina forskningsområden omfattar framför allt sport och medier samt utbildning/vetenskapsstudier. Mitt största forskningsprojekt är ”Karriärstrategier i den nya högskolan”, som bedrevs under 2001–2004 med stöd från HSFR/Vetenskapsrådet.

Vid sidan av universitetsläraryrket är jag verksam som wrestlingfotograf: http://www.fredrikschoug.com/

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (6 st)

Bokkapitel (11 st)

Konferensbidrag (1 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Undervisning

Fredrik Schoug

Universitetslektor

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Institutionen för kommunikation och medier

Studierektor, studierektor för grundutbildningen

  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post fredrik.schougkom.luse

Telefon 046–222 45 34

Rum SOL:A211

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10