lu.se

Forskningsprojekt

Forskare berättar

Professor Annette Hill om projektet Media Experiences

Wallenbergs stiftelse har gett ett anslag på 6,3 miljoner under tre år.

 ”Mästerkockarna, Let's Dance och Idol är några av Sveriges mest sedda tv-program. Reality-serierna dominerar utbudet i tv, världen över, och den internationella handeln med färdiga format har blivit en ny medieindustri. I ett forskningsprojekt vid Lunds universitet undersöks varför genren har blivit en sådan enorm succé.”

Här berättar professor Annette Hill mer om projektet och sin forskning: Media Experiences and Rights: Production and Audience Research of Reality Entertainment Formats for Digital Media in Sweden and the UK

Foto: Magnus Bergström

Foto: Magnus Bergström

Underground digital audiences

Media industries face the pressing problem of unmeasured digital viewers.

Watch this short interview, with Professor Annette Hill, to find out more about underground audiences:

Blogg