Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap undersöker mediernas metoder, makt och betydelse och kommunikationens kraft att styra och förändra.

När du läser Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) lär du dig om medieteori, praxis och produktion och analyserar informationsöverföring mellan individer, grupper och kulturer. Vi går bland annat igenom hur nyheter skapas, internets betydelse för demokrati och tevemediets roll. Vi undersöker även hur attityder formas, kultur produceras och hur medierna påverkar människors konsumtion och livsstil. Dessutom tränas du i källkritik och metoder för att göra undersökningar och samla in information.

I dagens samhälle är den här kompetensen oerhört värdefull, oavsett vilken bransch du arbetar i. Att vet hur du når ut med budskap och hur informationsflöden fungerar är oumbärligt, vare sig du är ingenjör eller ekonom, chef eller medarbetare.

Institutionen för kommunikation och medier i Lund har en lång tradition, utpräglad forskningsanknytning och nära kontakt med branschen och det omgivande samhället. Hos oss präglas medie- och kommunikationsämnet av både samhällsvetenskap och humaniora.

Utbildning

På Lunds universitet ges MKV som fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå. Du kan på så sätt kombinera MKV med kurser i dina andra intresse- och kunskapsområden till en slagkraftig utbildning.

MKV på grundnivå

Grundkursen introducerar kommunikation och mediers betydelse för vardagsliv och hur människor interagerar med varandra. Vi går igenom mediernas potential att förändra samhälle och kultur och hur de används för att påverka och uppmärksamma politiska och populärkulturella fenomen. Du lär dig också grunderna i medieanalys.

Kurssidan för Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs

fortsättningskursen fördjupar du dig medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder. Du studerar opinionsbildning och hur mediernas skapar och sprider populärkulturens ideologier. Detta analyserar du i relation till maktaspekter som klass, genus och etnicitet. I slutet av kursen skriver du en mindre uppsats tillsammans med en kurskamrat.

Kurssidan för Medie- och kommunikationsvetenskap: Fortsättningskurs

Kandidatkursen börjar med vetenskapsteori och metod. Du fördjupar dig i en ett medie- och kommunikationsvetenskapligt metodområde och sedan i ett kunskapsområde du väljer själv. Kursen avslutas med kandidatuppsatsen.

Kurssidan för Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs

Vi erbjuder också våra studenter möjligheten att göra yrkespraktik, från ett par månader upp till en hel termin, i Sverige eller utomlands. Du får erfarenheter från arbetslivet och tillfälle att knyta kontakter med branschen innan du lämnar studentlivet. Vi har också avtal med flera europeiska universitet för dig som vill studera en termin utomlands. Ta chansen att tillbringa en termin i Barcelona, Amsterdam, Paris eller på Malta.

Kurssidan för Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik 15 hp (halv termin)

Kurssidan för Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik 30 hp (hel termin)

MKV på avancerad nivå

För dig som vill läsa MKV på avancerad nivå har Lunds universitet Sveriges mest sökta masterprogram i ämnet: Masterprogram i medie- och kommunikationsvetenskap (International Master Programme in Media and Communication Studies).

Besök masterprogrammets sida.

Vi ger även fristående kurser på avancerad nivå i en rad ämnen inom medie- och kommunikationsvetenskap. Bland annat kan du fördjupa dig i mediernas koppling till
•    Populärkultur
•    Moral
•    Det kosmopolitiska
•    Publikerna
•    Mångfald
•    Politiskt engagemang

Besök utbildningssidan för MKV för en fullständig lista över vårt kursutbud i ämnet.

Många möjligheter

En viktig princip för utbildningen inom MKV är att i första hand utbilda kommunikationsanalytiker och strateger, inte informationsproducenter. Vi lägger stor vikt vid att studenterna kan tillämpa kommunikationsteorier på medie- och kommunikationsproblem. MKV kan med fördel läsas som en grund inför vidare studier inom exempelvis journalistik, Tv-produktion, multimediedesign eller grafisk design.

MKV kan utgöra huvudämne inom såväl en kandidatexamen som masterexamen och vi har även forskarutbildning. Du kan också läsa MKV som ett komplement till dina studier inom ett annat ämne eller som fortbildning.

En examen med medie- och kommunikationsvetenskap som huvudämne ger dig bred en kunskapsbas inför arbetslivet. Många av våra tidigare studenter arbetar idag i medie- och kommunikationsbranschen, bland annat som kommunikatörer, PR-konsulter och omvärldsanalytiker.

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2024-02-14