Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap ges vid Lunds universitet som fristående kurser på såväl grundnivå som avancerad nivå, vilket innebär en stor grad av flexibilitet för dig att kombinera ihop olika intresse- och kunskapsområden till en slagkraftig utbildning. Många av våra tidigare studenter arbetar idag i medie- och kommunikationsbranschen, bland annat som informatörer, PR-konsulter och omvärldsanalytiker.

Medie- och kommunikationsvetenskap handlar om den medierade kommunikationen i samhället. Hos oss lär du dig hur medierna fungerar och hur kommunikation kan användas som styrmedel på samhälls-, organisations-, och gruppnivå. Du lär dig om internets betydelse för demokrati, om tevemediet och nyhetsvärderingsprinciper, konsumtion och livsstil, organisationer och strategisk kommunikation, hur attityder formas och kultur produceras. Du lär dig också, och får träning i, hur man med olika metoder bedriver undersökningar och samlar in information och hur man förhåller sig kritisk till såväl medier som andra källor. Som samhället ser ut i dag är denna kompetens oerhört värdefull oavsett vilken yrkeskategori dina studier tar sikte på. Det är viktigt att veta hur du når ut med ett budskap och hur informationsflöden fungerar, vare sig du är ingenjör eller ekonom, chef eller medarbetare.

Många möjligheter

En examen med medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) som huvudämne ger dig en bred bas av kunskaper inför ett kommande yrkesliv. Vi erbjuder också våra studenter möjligheten att omsätta sina ämneskunskaper i kvalificerad yrkespraktik, från ett par månader upp till en hel termin, i Sverige eller utomlands. På så sätt får du såväl erfarenheter från arbetslivet och tillfälle att använda dina kunskaper i faktisk yrkesverksamhet som att knyta värdefulla kontakter med branschen redan innan du lämnar studentlivet. Vi har också väl fungerande avtal med flera europeiska universitet för dig som vill studera en termin utomlands. Varför inte tillbringa en termin i Barcelona, Amsterdam, Paris eller kanske på Malta?

MKV kan utgöra huvudämne inom såväl en kandidatexamen som masterexamen och vi har även forskarutbildning. Du kan också läsa MKV som ett komplement till dina studier inom ett annat ämne eller som fortbildning.

Forskningsanknytning och samhällskontakt

MKV i Lund har en lång tradition och det som främst kännetecknar vår utbildningsprofil är en tydlig forskningsanknytning och en nära kontakt med det omgivande samhället och branschen. Ämnet är tvärvetenskapligt och präglas av både samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningstraditioner.
En viktig princip för utbildningen inom MKV är att i första hand utbilda kommunikationsanalytiker och -strateger, inte informationsproducenter. Vi lägger stor vikt vid att studenterna kan tillämpa kommunikationsteorier på ”verkliga” medie- och kommunikationsproblem. MKV kan dock med fördel läsas som en grund inför vidare studier inom exempelvis journalistik, TV-produktion, multimediedesign eller grafisk design.
Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2023-01-24