Person

Fredrika Thelandersson

Postdoc, lärare

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post fredrika.thelanderssonkom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Rum SOL:A222

Jag är postdoktoral forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, och disputerade i ämnet 2020 vid Rutgers universitet i New Jersey, USA. Min avhandling undersökte psykisk ohälsa och ledsenhet i medier riktade till kvinnor och på sociala medier. Den har omarbetats till bok och är nu publicerad open access av Palgrave MacMillan: 21st Century Media and Female Mental Health: Profitable Vulnerability and Sad Girl Culture.

Nu jobbar jag i forskningsprojektet HAIDI som undersöker hälsosamt åldrande i en digital värld. Jag undervisar även på grund- och masterutbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Fredrika Thelandersson

Postdoc, lärare

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post fredrika.thelanderssonkom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Rum SOL:A222

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10