lu.se

Person

Forskning

Om forskningen

Mitt forskningsintresse handlar om människors vardagsliv och hur det på olika sätt präglas av medier, medieringar och social interaktion. Särskilt spännande tycker jag det är med mediers mångfacetterade betydelser för människor i rörelse respektive vardagliga platser som hem och arbete 

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (9 st)
Bokkapitel (11 st)
Konferensbidrag (7 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Magnus Andersson

Universitetslektor
Medie- och kommunikationsvetenskap
Institutionen för kommunikation och medier

Studierektor för forskarutbildningen
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post magnus.anderssonkom.luse

Telefon 046–222 34 82

Rum SOL:A208

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20