lu.se

Utbildningsutbud

Medie- och kommunikationsvetenskap

GrundnivåGes termin
Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs, 30 hp (MKVA11)vår 2020höst 2020
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik, 30 hp (MKVA12)vår 2020höst 2020
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik, 15 hp (MKVA13)vår 2020höst 2020
Medie- och kommunikationsvetenskap: Fortsättningskurs, 30 hp (MKVA22)vår 2020höst 2020
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 hp (MKVK04)höst 2020
Critical Animal Studies - Animals in Society, Culture and the Media, 7,5 hp (SASH68)vår 2020
Avancerad nivå
Journalistik: Introduktion till det svenska nyhetsrummet, 6 hp (JOUN13)
Medie- och kommunikationsvetenskap: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (MKVM13)vår 2020
Medie- och kommunikationsvetenskap: Examensarbete för masterexamen, 15 hp (MKVM14)
Medie- och kommunikationsvetenskap: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (MKVM15)
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och deltagande, 15 hp (MKVN02)
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medierna och det kosmopolitiska, 15 hp (MKVN03)
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medie- och kommunikationsvetenskaplig metodologi, 15 hp (MKVN04)vår 2020
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och politiskt engagemang, 7,5 hp (MKVN05)
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och politiskt engagemang, 15 hp (MKVN06)
Medie- och kommunikationsvetenskap: Mediepublikerna, 7,5 hp (MKVN07)
Medie- och kommunikationsvetenskap: Mediepublikerna, 15 hp (MKVN08)höst 2020
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier, hälsa och samhälle, 15 hp (MKVN09)höst 2020
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och moral, 15 hp (MKVN10)
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik, 30 hp (MKVN11)höst 2020
Medie- och kommunikationsvetenskap: Populärkultur, 15 hp (MKVN12)
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och mångfald, 15 hp (MKVN13)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: