Person

joanna.doonakom.luse | 2023-09-13
Joanna Doona

Biträdande universitetslektor

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Institutionen för kommunikation och medier

Stf prefekt

  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post joanna.doonakom.luse

Rum SOL:A132

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är biträdande lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, och disputerade i ämnet 2016. Sedan dess har jag arbetat med forskning, undervisning och administration. Jag är intresserad av skärningspunkten mellan allvar och trams. Det utforskar jag bland annat genom det som kallas kulturellt medborgarskap, specifikt i relation till satir, humor och populärkulturens publiker. För närvarande arbetar jag med ett projekt finansierat av Wahlgrenska stiftelsen, om public service-satirens publik.

Min avhandling Political comedy engagement: genre work, political identity and cultural citizenship vann 2017 pris för bästa doktorsavhandling publicerad i Sverige i fältet medie- och kommunikationsvetenskap (perioden 2015-2016). 2022 kommer den ut i omarbetad och översatt version med titeln Det politiska skrattet (Studentlitteratur).

Under hösten 2023 är jag programansvarig för masterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Joanna Doona

Biträdande universitetslektor

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Institutionen för kommunikation och medier

Stf prefekt

  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post joanna.doonakom.luse

Rum SOL:A132

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10