Person

joanna.doonakom.luse | 2020-09-16
Joanna Doona

Biträdande universitetslektor

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Institutionen för kommunikation och medier

Stf prefekt

  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post joanna.doonakom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är biträdande lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, och disputerade i ämnet 2016. Min avhandling Political comedy engagement: genre work, political identity and cultural citizenship vann pris för bästa doktorsavhandling publicerad i Sverige i fältet medie- och kommunikationsvetenskap (under perioden 2015-2016). För närvarande arbetar jag om avhandlingen för utgivning hos Studentlitteratur.

Sedan 2016 har jag arbetat med forskning, undervisning och administration. I juni 2017 fick jag stipendium från Wahlgrenska Stiftelsen för att i ett post doc-projekt studera satir, politisk underhållning och dess unga vuxna publik. Fokus ligger på hur publiken drar gränser, definierar och interagerar med svensk public service-satir.

Photocred: Pelle Kronhamn

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mina intresseområden är publiker, populärkultur och demokrati, men jag tycker även att andra områden inom ämnet är spännande, som frågor som rör representation och mångfald. Mitt avhandlingsprojekt behandlar unga vuxna publiker till politisk komedi, och har arbetstiteln ”Political comedy audiences: cultural and political engagement”. Projektet tar avstamp i två förändringar i dagens politiska medier: det växande intresset för politisk komedi, både bland publiker, producenter och forskare (Jones 2010), och det minskade intresset i nyhetsmedier bland unga och unga vuxna (Hill 2007). Enligt Coleman (2013) behöver forskare vara uppmärksamma på dessa förändringar – han skriver “In the face of the complex and paradoxical forces that are opening up and closing down contemporary democratic space, it is important to look at emergent spaces of political communication” (2013:378). Jag menar att politisk komedi potentiellt kan betraktas som ett sådant utrymme.

Med fokus på unga vuxna publiker till politisk komedi (exemplifierat av svenska ”Tankesmedjan” i SR P3, 2010-, samt amerikanska ”The Daily Show with Jon Stewart”, Comedy Central, 1996-) behandlas bland annat följande frågor i avhandlingen:
- förståelsen av politisk komedi som genre
- kopplingen mellan en persons politiska identitet eller medborgaridentitet och politisk komedi
- trovärdigheten i politisk komedi
- kunskap och förståelse i relation till politisk komedi

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (2 st)

Konferensbidrag (13 st)

Rapporter (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

MEDVERKAN I MEDIER (urval)

Att skämta om corona kan hjälpa oss att förstå i Vetenskapsradion, P1, 11 september 2020

Ståuppkomikern: ’Branschen är död just nu’ i ”Kulturnyheterna”, SVT1, 1 april 2020

Medieforskaren: Kan lätta upp med coronahumor i ”Eftermiddag”. Sveriges Radio P4 Kristianstad 30 mars 2020.

Genom humor testar barn och unga läskiga tankar av Kerstin Weman Thornell, 24 mars 2020.

Om politisk satir med Joanna Doona i ”Morgonpasset i P3”. Sveriges Radio P3, 25 juni 2019.

Anton Magnusson: Ett drev får den effekten att man vill jävlas ännu mer, 2 september 2018, artikel i Sydsvenskan av Filip Yifter-Svensson.

"Problematiskt att skämta om utsatta grupper", 25 april 2018, intervju i Sydvenskan av Kerstin Weman Thornell.

"Lögn, satir och fakta - Du sköna nya världsbild", 25 mars 2018, samtal i SR P1:s Filosofiska Rummet.

”Mer allvar i amerikansk satir sedan Trump blev president”, 8 november 2017, intervju i SVTs Kulturnyheterna.

Inbjuden talare i Lunds universitets monter på Bokmässan i Göteborg, september 2017.

Panel/poddeltagare i samtal lett av Cecilia Nebel om Humorkunskap, 28 augusti 2017, Lund Comedy Festival.

”Trumpna skratt”, 23 maj 2017, intervju i reportage av Josefin Olevik i tidskriften Vi.

Paneldeltagare vid PK-debatt, ”Hur mår svensk satir inför valet 2018?”, 6 mars 2017, Publicistklubben.

”Politiken, humorn och känslorna”, 8 februari 2017, intervju i tidningen Kurage.

"Satiren bygger broar mellan politiken och en ung publik", 29 september 2016 i Sydsvenskan.

"Hur satiren blev nyhetsförmedlare", intervju i radioprogrammet "Morgonpasset" 29 oktober 2015 (Sveriges Radio P3).

"Om satirens funktion", intervju i podcasten "Snedtänkt" med Kalle Lind, 17 september 2015 (Sveriges Radio).

"Satiren som motstånd", intervju i radioprogrammet "OBS" med Mona Masri, 14 januari 2015 (Sveriges Radio P1).

Paneldeltagare i samtal vid DocLounges visning av "The Yes Men are Revolting", 24 februari 2015 på Babel i Malmö.

Konferensbidrag och -presentationer

Augusti 2019│Presentation/extended abstract vid NordMedia19, Malmö universitet

Oktober 2018│Presentation på ECREA2018, Lugano

Augusti 2017│Presentation/extended abstract på NordMedia17, Tampere University

Juli 2016│Presentation på IAMCR 2016, Leicester University

Mars 2016│Presentation på Media and Transgression 2016, Lunds universitet

Oktober 2015│Presentation på ECREA Communication and Democracy, Copenhagen Business School

Augusti 2015│Presentation på NordMedia15, Köpenhamns universitet

Mars 2015│Presentation på Media Engagement, Lunds universitet

Februari 2015│Presentation på Humour and Politics, Kent University

November 2014│Presentation på ECREA conference, Lissabon

Februari 2014│Presentation på COST Doctoral workshop on method, Ljubljana university

Augusti 2013│Presentation på ECREA summer school, Universität Bremen

Mars 2012│Presentation på Media and Participation, Lunds universitet

Konferensarrangör

Media & Passion, 2013, Lunds universitet

Producers and Audiences, 2014, Lunds universitet

Joanna Doona

Biträdande universitetslektor

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Institutionen för kommunikation och medier

Stf prefekt

  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post joanna.doonakom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10