lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (6 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (15 st)
Rapporter (11 st)
Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Gunilla Jarlbro

Professor, handledare
Medie- och kommunikationsvetenskap
Institutionen för kommunikation och medier

Skyddsombud
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post gunilla.jarlbrokom.luse

Telefon 046–222 88 37

Mobil 070–582 11 60

Rum SOL:A219

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20