lu.se

Internt

Information om mötestider och sammankomster

Institutionsstyrelsens sammanträden

Lokal meddelas med kallelse. Alla möten hålls kl 9.00 till 12.00.

 • 9 januari
 • 10 februari
 • 23 mars
 • 6 maj
 • 10 juni
 • 19 augusti
 • 30 september
 • 4 november
 • 4 december

Personalmöten

 • 16 december
 • 13 januari
 • 27 januari
 • 24 februari
 • 9 mars
 • 6 april
 • 20 april
 • 4 maj
 • 18 maj
 • 1 juni

Administrationens möten

Lokal meddelas löpande. Möten hålls kl 9.00 till 10.00. Inkluderar institutionens prefekt, studierektorer, studievägledare samt administratör.

 • 3 februari
 • 10 mars
 • 14 april
 • 11 maj
 • 8 juni

Ämnesmöte: Mediehistoria

 • 21 januari kl 12–13.30
 • 26 februari 11.30–13.00
 • 1 april 11.30–13.00
 • 29 april 13.30–15.00
 • 4 juni 17.00–

Ansöknings-internat

 • 19-20 november 2020 på Flädie Mat- och vingård

Personaldagar/internat

 • 21 augusti 2020

  Institutionsstyrelse 2019-2021

  Ordförande
  Mia-Marie Hammarlin

  Ledamöter
  Magnus Andersson (lärarrepr.)
  Marie Cronqvist (lärarrepr.)
  Tobias Linné (lärarrepr.)
  Anders Sigrell (lärarrepr.)
  Joanna Doona (repr. övrig personal)

  Suppleanter vetenskapligt kompetenta lärare
  Fredrik Schoug
  Deniz Duru

  Övriga löpande möten

  • Handledarkollegiet
  • Ämnesmöten i journalistik (oftast i konferensrummet vid redaktionen på Gamla kirurgen)
  • Ämnesmöten i MKV
  • Ämnesmöten i retorik