lu.se

Internt

Information om mötestider och sammankomster

Institutionsstyrelsens sammanträden

Lokal meddelas med kallelse. Alla möten hålls kl 9.00 till 12.00.

 • 10 februari
 • 23 mars
 • 6 maj
 • 10 juni
 • 19 augusti
 • 30 september
 • 4 november
 • 4 december

Personalmöten

 • 24 februari
 • 9 mars
 • 6 april
 • 20 april
 • 4 maj
 • 18 maj
 • 1 juni

Administrationens möten

Lokal meddelas löpande. Möten hålls kl 9.00 till 10.00. Inkluderar institutionens prefekt, studierektorer, studievägledare samt administratör.

 • 3 februari
 • 10 mars
 • 14 april
 • 11 maj
 • 8 juni

Ämnesmöte: Mediehistoria

 • 26 februari 11.30–13.00
 • 1 april 11.30–13.00
 • 29 april 13.30–15.00
 • 4 juni 17.00–

Ämnesmöte: Retorik

 • 16 mars kl. 13-15 i A333

  Ansöknings-internat

  • 19-20 november 2020 på Flädie Mat- och vingård

  Personaldagar/internat

  • 21 augusti 2020

   institutionsstyrelse 2019-2021

   Ordförande
   Mia-Marie Hammarlin

   Ledamöter
   Magnus Andersson (lärarrepr.)
   Marie Cronqvist (lärarrepr.)
   Tobias Linné (lärarrepr.)
   Anders Sigrell (lärarrepr.)
   Joanna Doona (repr. övrig personal)

   Suppleanter för vetenskapligt kompetenta lärare
   Fredrik Schoug
   Deniz Duru

   Övriga löpande möten

   • Handledarkollegiet
   • Ämnesmöten i journalistik (oftast i konferensrummet vid redaktionen på Gamla kirurgen)
   • Ämnesmöten i MKV