lu.se

Internt

Information om mötestider och sammankomster

Personalmöten  vårterminen 2019

Måndagar 15.15–16.00 i A214 följande datum:
4 Feb
25 Februari
1 April
23 April (obs! Tisdag!)
6 Maj
20 Maj

Pedagogiska möten vårterminen 2019

1 april Diskussion: undervisning som stimulerar lärande och minne

6 maj Diskussion: hur gör vi uppsatsexaminationen till ett lärtillfälle?

 

Styrelsens mötestider 2019

28 feb 13 -16
26 mars 9-12
8 maj 9-12
10 juni 9-12

Lokal meddelas med kallelse.

Administrationens möten

Måndagar 15–15.15 i A214 följande datum:
4 feb
25 feb
4 mars (OBS! 1 tim)
19 mars (OBS! 10–15)
1 april
22 april 
6 maj
20 maj 
3 juni 

Staff Days (Writing Workshop)

26–27Aug

Application Away Days

11–12 Nov

Institutionsstyrelse 2019 - 2021

Ordförande
Mia-Marie Hammarlin

Ledamöter

Magnus Andersson (lärarrepr.)
Marie Cronqvist (lärarrepr.)
Tobias Linné (lärarrepr.)
Anders Sigrell (lärarrepr.)

Joanna Doona (repr. övrig personal)

Suppleanter vetenskapligt kompetenta lärare
Fredrik Schoug
Deniz Neriman Duri

Handledarkollegiet

Seminarier och disputationsdatum för våra doktorander

Ämnesmöten, journalistik

JOU-mötena hålls i regel i konferensrummet vid redaktionen på Gamla kirurgen

Ämnesmöten, mediehistoria

(alltid i L125b)

Ämnesmöten, MKV

Ämnesmöten, retorik

(alltid i A140)