Internt

Information om mötestider och sammankomster

Arbetsplatsträffar, våren 2024

Måndagsmöten med personalfrukost hålls regelmässigt varannan måndag.
Kl. 09:00 i SOLA158

15 januari
29 januari
12 februari
26 februari
11 mars
25 mars
8 april
22 april
6 maj
20 maj
3 juni

Institutionsstyrelsens sammanträden 2024

kl 09:15-12:00 i SOLA158

25 januari
4 mars
18 april
16 maj
13 juni
22 augusti
26 september
31 oktober
28 november
12 december

Administrationens möten

Lokal meddelas löpande. Möten hålls kl 9.00 till 10.00. Inkluderar institutionens prefekt, studierektorer, studievägledare samt administratör.

   Institutionsstyrelse 2024-2026

   Ordförande
   Ulrika Holgersson

   Ledamöter
   Helena Sandberg
   Joanna Doona
   Michel Bossetta
   Anders Sigrell
   Sara Santesson

   Suppleanter för vetenskapligt kompetenta lärare
   Deniz Duru
   Emil Stiernholm

    

   Övriga löpande möten

   • Handledarkollegiet
   • Ämnesmöten i journalistik
   • Ämnesmöten i MKV
   • Ämnesmöten i retorik
   • Ämnesmöten i mediehistoria
   Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2024-01-29