lunduniversity.lu.se

Staff pages

Personalmöten höstterminen 2018

Personalmöten äger rum på måndagar kl. 9–10 i personalrummet

Pedagogiska möten höstterminen 2018

Styrelsens mötestider 2018

 

Mån 24 sep, kl 10–12 (Fakultetsklubben)

Mån 22 okt, kl 13–16 (A140a)

Mån 3 dec, kl 13–16 (A140a)

Institutionsstyrelse 2016 - 2018

Ordförande
Mia-Marie Hammarlin

Ledamöter
Magnus Andersson (lärarrepr.)
Marie Cronqvist (lärarrepr.)
Charlotte Nilsson (doktorandrepr.)
Tobias Olsson (adj. ledamot)
Sara Santesson (TArepr.)

XXX (studeranderepr.)

Suppleanter
Anders Eriksson
Fredrik Schoug

Handledarkollegiet

Seminarier och disputationsdatum för våra doktorander

Ämnesmöten, journalistik

JOU-mötena hålls i regel i konferensrummet vid redaktionen på Gamla kirurgen

Ämnesmöten, mediehistoria

(alltid i L125b)

Ämnesmöten, MKV

Ämnesmöten, retorik

(alltid i A140)

    Protokoll från Styrelsemöten