Mediehistoria

De senaste årens snabba teknologiska förändringar har skapat en medvetenhet om betydelsen och inflytandet av olika medier i det samtida samhället. Men faktum är att kommunikation genom medier har varit grundläggande för den mänskliga existensen så länge det funnits mänskliga kulturer. Medier, om vi förstår dem som allting från hällristningar, muntligt sånger, mynt, statyer, brev, tidningar, fotografier, radio, TV, film, reklam eller Twitter, har alla sin egen historia. En gång i tiden har alla medier varit nya och introducerat innovativa sätt att koppla samman människor och platser. Vissa medier som spelat en avgörande historisk roll, är nu närmast bortglömda, men samtidigt kan sådana kommunikationsformer som vi uppfattar som ultramoderna i själva verket bära spår av urgamla traditioner av mänsklig interaktion. Genom historien har människor använt medier på olika och oförutsägbara sätt. Det är därför som mediernas makt är lika viktig att förstå för den antika kulturen som den digitala tidsåldern.

I dina mediehistoriska studier kommer du att lära dig att på djupet analysera och närgånget tolka mediers form, innehåll och användning i ett historiskt perspektiv. Vid avslutad utbildning, efter att konsekvent ha tränat dig i att jämföra nuet med det förflutna och olika kulturer och länder med varandra, kommer du att vara väl rustad att göra förutsägelser om framtida medieformer och mediesystem och de sätt på vilka de kommer att påverka samhället. Men du kommer också att ha förvärvat dig en kritisk blick och en sund skepticism mot hastigt grundade uppfattningar om aktuella teknologiska eller kulturella trender. De förmågor som du kommer att utveckla kommer att vara till nytta i många situationer och yrken, till exempel inom undervisning eller arbete på museer, bibliotek, arkiv, bokförlag, kommunikationsbyråer och nyhetsredaktioner. Med andra ord ger kurserna ett viktigt komplement till åtskilliga utbildningar, så som journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap, informationsvetenskap, konst- och filmvetenskap, bok- och förlagsmarknadskunskap, historia, sociologi, statsvetenskap och genusvetenskap.

Ämnet mediehistoria har existerat vid Lunds universitet sedan 1970-talet, men under olika namn. Med sitt ursprung i litteraturvetenskapen riktade det till en början intresset mot tidningar som litteratur och journalistiken som en konstform. Successivt vidgades det till att också omfatta förändringar i mediernas makt, produktionen av journalistiska ideal och formandet av journalistiska identiteter. Utgångspunkten i ämnet är att historien behövs för att förstå medierna, men också att medierna är nödvändiga för att förstå historien. Om du är student i historia kommer kunskaper i mediehistoria också hjälpa dig att förbättra din förståelse för komplexiteten och medialiteten hos olika källmaterial.

Vid Lunds universitet tillkom mediehistoria i sin nuvarande form 2011. Från och med våren 2020 ges alla kurser på engelska. På så sätt för vi samman studenter från olika delar av världen med möjligheten att specialisera sig på och förmedla kunskap om en mångfald av olika mediekulturer. Som svenskspråkig student kommer du, om du vill, att få möjlighet att fördjupa dig i det svenska mediesystemet, samtidigt som du får den inom svensk humaniora fortfarande ganska sällsynta chansen att träna muntlig och skriftlig framställning på engelska.

  Study Media History

  From the spring semester of 2020 and onwards, all our courses will be given in English.

  Kontaktinformation

  Studierektor
  Sara Santesson
  Tel: 046-222 87 48
  Sara.Santessonkom.luse

  Studievägledare
  Josefina Backman
  Tel: 046-222 40 51
  Studievagledarekom.luse

  Vi finns även på Facebook

  Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2024-02-27