Person

Marie Cronqvist

Docent

 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

Universitetslektor

 • Journalistik
 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post marie.cronqvistkom.luse

Telefon 046–222 88 76

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är docent i historia och lektor i journalistik och mediehistoria. Min forskning kretsar kring kalla krigets kultur, propaganda och psykologiskt försvar, medier och väpnad konflikt, samt transnationell radio och television.

Jag koordinerar det internationella forskningsnätverket Entangled Media Histories (EMHIS) sedan 2013. Min forskargrupp har behandlat tv-utbytet mellan Sverige och DDR (RJ 2015, Crafoord 2016) och nyligen har jag startat upp ett projekt om mediekunskaper och psykologiskt försvar (VR 2019). Gästforskarvistelser har tillbringats bl a vid Hans-Bredow-Institut für Medienforschung i Hamburg, Centre for Media History vid Macquarie University, Sydney, och Centre for Media History vid Bournemouth University, UK.

Jag är en av två koordinatorer för Film- och mediehistoriska seminariet och är ämnes- och utbildningsansvarig för ämnet mediehistoria vid KOM. Sedan jan 2018 är jag också bitr verksamhetsledare för tankesmedjan LU Futura vid Pufendorfinstitutet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (13 st)

Artiklar (11 st)

Bokkapitel (35 st)

Förord (2 st)

Konferensbidrag (3 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (31 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Tidningsartiklar (10 st)

Övrigt (10 st)

Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Administrativt

 • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

Biträdande verksamhetsledare för tankesmedjan LU Futura

Medlem i redaktionsrådet för bokserien Mediehistoriskt arkiv

Medlem i redaktionsrådet för Lund University Press

Ledamot i Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi

Styrelseledamot i Vetenskapssocieteten

Ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin, klass X

Styrelseledamot i Centrum för Öresundsstudier (CORS)

Styrelseledamot i Utrikespolitiska Institutets styrelse

Honorary Associate vid Centre for Media History, Macquarie University, Australien

Marie Cronqvist

Docent

 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

Universitetslektor

 • Journalistik
 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post marie.cronqvistkom.luse

Telefon 046–222 88 76

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20