Person

Marie Cronqvist

Docent

 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

Universitetslektor

 • Journalistik
 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post marie.cronqvistkom.luse

Telefon 046–222 88 76

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är docent i historia och universitetslektor i journalistik och mediehistoria. Min forskning behandlar i huvudsak kalla krigets kultur, propaganda och psykologiskt försvar, medier och väpnad konflikt, samt transnationell radio och television.

Jag koordinerar det internationella forskningsnätverket Entangled Media Histories (EMHIS) sedan 2013. Mina forskargrupper har behandlat tv-utbytet mellan Sverige och DDR (RJ 2015, Crafoord 2016) och mediekunskaper inom det psykologiska försvaret (VR 2019, Crafoord 2021). Gästforskarvistelser har tillbringats bl a vid Hans-Bredow-Institut für Medienforschung i Hamburg, Centre for Media History vid Macquarie University, Sydney, och Centre for Media History vid Bournemouth University, UK.

Jag är en av koordinatorerna för det tvärvetenskapliga Film- och mediehistoriska seminariet, ämnes- och utbildningsansvarig för ämnet mediehistoria vid KOM, och ansvarig för forskningsplattformen DigitalHistory@Lund.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mina forskningsintressen kretsar kring 1900-talets kultur- och mediehistoria i allmänhet och kalla krigets kultur i synnerhet. Medie- och kulturanalytiska samt narratologiska perspektiv har hittills stått i centrum. I tidigare projekt har jag arbetat med kalla krigets fiktion och film, berättelser om tredje världskriget i svensk civilförsvarskultur och i populärkultur, kalla krigets materiella kulturarv, litterär journalistik och transnationell radio och television.

Min avhandling Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk kallakrigskultur (2004) utforskade spionen som kulturell gestalt i 1950- och 1960-talens nyhetsmedier och populärkultur samt i civilförsvarets upplysningskampanjer. I projektet "Folkhemmet i atomåldern. Civilförsvarsupplysningen och den svenska gemenskapsberättelsen, 1945-1965" (VR, 2005-2009) undersökte jag berättelserna om hot och trygghet, ofärd och välfärd, i 1950- och 1960-talens svenska civilförsvarsinformation med utgångspunkt i skriften "Om kriget kommer". Projektet resulterade i ett antal artiklar och bokkapitel på svenska, engelska och tyska.

I projektet "Entangled television histories. Media networks and programme exchange between Sweden and the GDR, 1969-1989" (RJ, 2015-2019) undersökte jag sociala nätverk och programutbyte mellan svensk och östtysk television under 1970- och 1980-talen. Projektet anknyter därmed till inte bara fältet transnationell television, utan också den nya trenden inom europeiska kallakrigsstudier, där fokus ligger på kontakter, förbindelser och samarbete mellan länder på olika sidor om järnridån. I anslutning till projektet startade jag en forskargrupp, "Transborder television. The Nordic countries and the GDR" (Crafoordska stiftelsen, 2016-2018), tillsammans med Sune Bechmann Pedersen och Laura Saarenmaa. Vårt gemensamma arbete resulterade i ett antal bokkapitel och artiklar i tidskrifter som Media History, Nordicom Review och Historical Journal of Film, Radio and Television.

I projektet "Media knowledge and Cold War Preparedness. Mass Communication Theories and Media Practices in the Service of the Swedish Psychological Defence, 1953–1985" (VR, 2020–), undersöker jag det svenska psykologiska försvarets betydelse för spridningen och cirkulationen av masskommunikationsteorier under efterkrigstiden. Projektet anknyter till såväl kunskapshistoriska som vetenskapshistoriska perspektiv, men är också en förlängning av mitt intresse för civilförsvar och mediehistoriska perspektiv på information och propaganda. Jag är aktiv i det internationella forskarnätverket "Transnational histories of civil defence" och vår första antologi Cold War Civil Defence in Western Europe: Sociotechnical Imaginaries of Preparedness and Survival (red. Cronqvist, Farbøl & Sylvest) utkommer på Palgrave Macmillan 2021.

Genom åren har jag varit redaktör/medredaktör för ett antal forskarantologier, däribland 1973. En träff med tidsandan (Lund: Nordic Academic Press, 2008), Tempo. Om fart och det föränderliga (Stockholm/Göteborg: Makadam); Mediehistoriska vändningar (Lund: Mediehistoria, 2014), Återkopplingar (Lund: Mediehistoria, 2014), och War Remains. Mediations of Suffering and Death in the Era of the World Wars (Lund: Nordic Academic Press, 2018). Mitt intresse för högskolepedagogik i allmänhet och forskarutbildningen i synnerhet har resulterat i boken Det goda seminariet. Forskarseminariet som lärandemiljö och kollegialt rum (Stockholm/Göteborg: Makadam, 2016).

Sedan 2014 är jag huvudkoordinator för det internationella mediehistoriska nätverket "Entangled media histories (EMHIS)" (STINT Institutional Grant, 2014-2019), med medlemmar från ett 15-tal länder i Europa och Australien. EMHIS har arrangerat ett tiotal konferenser i fyra länder. Verksamheten dokumenteras kontinuerligt på vår blogg: https://emhis.blogg.lu.se

Tillsammans med Sune Bechmann Pedersen är jag sedan jan 2021 projektledare och ansvarig för forskningsplattformen DigitalHistory@Lund med finansiering från HT-fakulteterna i Lund. Plattformen är ett samarbete mellan ämnet Mediehistoria på KOM och Centrum för kunskapshistoria (LUCK) vid Historiska institutionen. Sune är koordinator för plattformen tillsammans med Kajsa Weber från LUCK. Verksamheten dokumenteras på: https://digitalhistorylund.com

Jag är Honorary Associate vid Centre for Media History, Macquarie University, Sydney, Australien, och för närvarande Visiting Fellow vid Centre for Media History vid Bournemouth University, Storbritannien. Jag har varit gästforskare vid European University Institute i Florens, Italien, och Hans-Bredow-Institut für Medienforschung i Hamburg, Tyskland; och Centre for Media History, Macquarie University. Jag sitter i styrelsen för Vetenskapssocieteten i Lund, Centrum för Öresundsstudier (CORS), Utrikespolitiska institutet (UI), och i redaktionsråden för Lund University Press samt bokserien Mediehistoriskt arkiv. 2019 invaldes jag i Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), klass 10. Sedan 2021 tjänstgör jag även i VR:s beredningsgrupp för Historiska vetenskaper och arkeologi (HS-I).

Böcker (2 st)

Redaktörskap (13 st)

Artiklar (11 st)

Bokkapitel (39 st)

Förord (2 st)

Konferensbidrag (3 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (31 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Tidningsartiklar (11 st)

Övrigt (11 st)

Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Administrativt

 • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Nuvarande uppdrag

 • Ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin, klass X (2019–)
 • Medlem i redaktionsrådet för bokserien Mediehistoriskt arkiv (2015–)
 • Medlem i redaktionsrådet för Lund University Press (2017–)
 • Ledamot i Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi (2019–)
 • Ledamot i Institutionsstyrelsen för Kommunikation och medier (2015–)
 • Styrelseledamot i Vetenskapssocieteten (2015–)
 • Arbetande ledamot i Vetenskapssocieteten (2012–)
 • Styrelseledamot i Centrum för Öresundsstudier (CORS) (2019–)
 • Honorary Associate vid Centre for Media History, Macquarie University, Australien (2018–)

Tidigare uppdrag (i urval)

 • Biträdande verksamhetsledare för tankesmedjan LU Futura (2018–2020)
 • Ledamot i Forskningsnämnden för humaniora och teologi (2016–2019)
 • Årsboksredaktör vid Riksbankens Jubileumsfond (2008–2010)
 • Styrelseledamot i Utrikespolitiska Institutets styrelse (2019–2021)
 • Medlem i redaktionsrådet och styrelsen för Scandia. Tidskrift för historisk forskning (2005–2017)
Marie Cronqvist

Docent

 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

Universitetslektor

 • Journalistik
 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post marie.cronqvistkom.luse

Telefon 046–222 88 76

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10