Person

Marie Cronqvist

Docent

 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

Universitetslektor

 • Journalistik
 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post marie.cronqvistkom.luse

Telefon 046–222 88 76

Rum SOL:A245

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är docent och lektor i journalistik och mediehistoria samt forsknings- och utbildningsansvarig för ämnet mediehistoria. Min forskning behandlar i huvudsak kalla krigets kultur, propaganda och psykologiskt försvar, medier och väpnad konflikt, samt transnationell radio och television. Jag koordinerar forskningsnätverken Entangled Media Histories (EMHIS) och Transnational Histories of Civil Defence. Mina forskargrupper har behandlat tv-utbytet mellan Sverige och DDR och medieberedskap och psykologiskt försvar med finansiering från VR, RJ, Crafoordska stiftelsen och EU. Gästforskarvistelser har tillbringats vid Hans-Bredow-Institut für Medienforschung i Hamburg, Centre for Media History vid Macquarie University, Sydney, och Centre for Media History vid Bournemouth University. 2019 invaldes jag i Kungl. Vetenskapsakademien, klass X.

Vid KOM samkoordinerar jag Film- och mediehistoriska seminariet samt KOM-seminariet, och är ansvarig för forskningsplattformen DigitalHistory@Lund.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Nuvarande uppdrag

 • Ledamot i Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund (2022–)
 • Ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin (KVA), klass X (2019–)
 • Medlem i redaktionsrådet för bokserien Mediehistoriskt arkiv (2015–)
 • Ledamot i Institutionsstyrelsen för Kommunikation och medier (2015–)
 • Styrelseledamot i Vetenskapssocieteten i Lund (2015–)
 • Arbetande ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund (2012–)
 • Styrelseledamot i Centrum för Öresundsstudier (CORS) (2019–)
 • Honorary Associate vid Centre for Media History, Macquarie University, Australien (2018–)

Tidigare uppdrag (i urval)

 • Biträdande verksamhetsledare för tankesmedjan LU Futura (2018–2020)
 • Ledamot i Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi (2019–2021)
 • Ledamot i Forskningsnämnden för humaniora och teologi (2016–2019)
 • Medlem i Humtank, den nationella tankesmedjan för humaniora (2014–2017)
 • Årsboksredaktör vid Riksbankens Jubileumsfond (2008–2010)
 • Medlem i redaktionsrådet för Lund University Press (2017–2022)
 • Styrelseledamot i Utrikespolitiska Institutets styrelse (2019–2021)
 • Medlem i redaktionsrådet och styrelsen för Scandia. Tidskrift för historisk forskning (2005–2017)
Marie Cronqvist

Docent

 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

Universitetslektor

 • Journalistik
 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post marie.cronqvistkom.luse

Telefon 046–222 88 76

Rum SOL:A245

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10