lu.se

Praktikkurser i retorik

Du som har läst 150 högskolepoäng, varav 90 hp i ämnet retorik, samt avslutat din kandidatuppsats, kan söka till en praktikkurs om 15 eller 30 högskolepoäng. Praktikplatsen väljer och ordnar du på egen hand.

Läs noggrant informationen i praktikinstruktionerna nedan om du ska praktisera inom ramen för någon av praktikkurserna!

Information och blanketter

Inför praktiken:

Mot slutet av praktikperioden:

Kontaktinformation

Studievägledare 
Michael Rübsamen
Tel: 046-222 40 51
E-post: Studievagledarekom.luse

Besöksadress:
Helgonabacken 12
223 62 Lund
Rum: A136b, första våningen i Absalondelen på SOL

Postadress:
Inst. för kommunikation och medier
Box 201, 221 00 Lund
Hämtställe: 20

Kursansvarig
Gustav Persson
E-post: gustav.persson@kom.lu.se

Sök praktikplats via Lunds universitets databas

Hitta de bästa jobben och praktikplatserna över hela Europa!

aktuellt