Person

Christine Davidsson Sandal

Doktorand

  • Mediehistoria
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post christine.davidsson_sandalkom.luse

Rum SOL:A248

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i mediehistoria sedan hösten 2019. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag den spiritistiska rörelsen i Sverige mellan 1880 och 1930 utifrån ett medie- och kommunikationsteoretiskt perspektiv för att förstå dess samband med tidens vetenskaps- och rationalitetsideal, religion, konst och kvinnors inträde i samhället.

Min approach är tvådelad, vilket betyder att jag å ena sidan undersöker de spiritistiska (medie)nätverken och å andra sidan medieringarna i sig, samt de existentiella dimensioner dessa mediering antar. Som underlag använder jag ett rikt källmaterial av exempelvis korrespondens, tidningar, spiritistiska tidskrifter och böcker, seansprotokoll, spiritistisk konst och andefotografier.

Innan jag kom till Lunds universitet var jag kommunikationsdesigner, samt utbildade mig till kostymdesigner och maskör. Som en del av mitt intresse för 1800-talets kulturhistoria syr jag historiska kläder och har varit delaktig i att levandegöra historia på Kulturens julstök.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Övriga uppdrag och meriter

Sedan 2014 har jag varit involverad i SI-verksamheten vid Lunds universitet, såväl som SI-ledare, SI-metodhandledare och i ett forskningsprojekt.

Christine Davidsson Sandal

Doktorand

  • Mediehistoria
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post christine.davidsson_sandalkom.luse

Rum SOL:A248

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10