Person

Christine Davidsson Sandal

Doktorand

  • Mediehistoria
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post christine.davidsson_sandalkom.luse

Rum SOL:A248

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i mediehistoria sedan hösten 2019. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag den spiritistiska rörelsen i Sverige mellan 1870 och 1930 utifrån kritiska medie- och kulturhistoriska perspektiv.

Min approach är tvådelad, vilket betyder att jag å ena sidan undersöker den sammanvävda mediehistorien av spiritistiska aktörer, spiritistiska nätverk och spiritistiska cirkulationen. Å andra sidan ser jag på mediepraktiker och medieringar samt hur dessa influerade vardagslivet, verklighetsuppfattningar och skapade en medialiserad spiritistisk värld, i vilken spiritisterna levde med och genom sina medier.

Mitt källmaterial består av både tryckt material och personliga dokument som brev och seansprotokoll.

Innan jag kom till Lunds universitet var jag kommunikationsdesigner, samt utbildade mig till kostymdesigner och maskör. Som en del av mitt intresse för 1800-talets kulturhistoria syr jag historiska kläder och har varit delaktig i att levandegöra historia på Kulturens julstök.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Sedan 2014 har jag varit involverad i SI-verksamheten vid Lunds universitet, såväl som SI-ledare, SI-metodhandledare och i ett forskningsprojekt.

Sedan 2019 har jag undervisat i både MKV och mediehistoria vid Lunds universitet.

2020 var jag redaktionssekreterare för mediehistoriskt arkiv.

Christine Davidsson Sandal

Doktorand

  • Mediehistoria
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post christine.davidsson_sandalkom.luse

Rum SOL:A248

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10