lu.se

Person

Jag är docent i historia och arbetar inom fälten medie-, genus- och arbetarhistoria.

I min forskning har jag framför allt använt populärkulturella medier för att studera människors identiteter och erfarenheter och samhällets tidsanda. Fokus har legat på 1900-talet och det svenska klassamhällets särskilda förutsättningar och kulturella uttryck. Jag har även deltagit i debatten om klassbegreppets förnyelse i boken Class. Feminist and Cultural Perspectives (Routledge 2016).

Just nu arbetar jag med VR-projektet I ljuset av de döda. Konstruktioner av nationella identiteter vid offentliga begravningar i form av mediehändelser i Sverige, 1901-2003. Här undersöker jag ett bredare spektrum av medier för att bidra med ny kunskap om hur demokrati och monarki har jämkats samman i berättandet om den svenska välfärdsstaten.

Med Lena Wängnerud är jag även redaktör för Rösträttens århundrade. Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige (Makadam 2018).

Forskning

Om forskningen

Jag är docent i historia och arbetar inom fälten medie-, genus- och arbetarhistoria.

I min forskning har jag framför allt använt populärkulturella medier för att studera människors identiteter och erfarenheter och samhällets tidsanda. Fokus har legat på 1900-talet och det svenska klassamhällets särskilda förutsättningar och kulturella uttryck. Jag har även deltagit i debatten om klassbegreppets förnyelse i boken Class. Feminist and Cultural Perspectives (Routledge 2016). 

Just nu arbetar jag med VR-projektet I ljuset av de döda. Konstruktioner av nationella identiteter vid offentliga begravningar i form av mediehändelser i Sverige, 1901-2003. Här undersöker jag ett bredare spektrum av medier för att bidra med ny kunskap om hur demokrati och monarki har jämkats samman i berättandet om den svenska välfärdsstaten.

Med Lena Wängnerud är jag även redaktör för Rösträttens århundrade. Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige (Sveriges riksdag, RJ och Makadam, hösten 2018).

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (8 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (8 st)
Encyklopediartiklar (9 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (7 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)
Tidningsartiklar (3 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Arbetande ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund.

Ledamot av Vetenskapsrådets beredningsgupp HS-I Historiska vetenskaper och arkeologi.

Medlem av scientific advisory board för The Gender And Work project, phase 2 (GaW2), Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.

Redaktör för tidskriften Scandia 2009-2012.

Ulrika Holgersson

Forskare, docent, lärare
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post ulrika.holgerssonkom.luse

Telefon 046–222 42 98

Rum A246

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar