Person

Ulrika Holgersson

Forskare, docent, lärare

  • Mediehistoria
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post ulrika.holgerssonkom.luse

Telefon 046–222 42 98

Rum SOL:A246

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är docent i historia och lektor i mediehistoria och journalistik.

I min forskning använder jag olika medier, exempelvis vecko- och dagspress, journal- och spelfilm, för att studera det svenska samhällets tidsanda under 1900-talet, med särskilt fokus på hur klass och kön omförhandlades och därmed påverkade förutsättningarna för formandet av demokrati och jämlikhetsideologi. I detta sammanhang har jag även diskuterat klassbegreppets förnyelse i boken Class. Feminist and Cultural Perspectives (Routledge 2016).

Jag har ett särskilt intresse för hur medier uttrycker erfarenheter och identiteter, bidrar till att konstruera händelser, skapar historiskt deltagande, samt utnyttjas för politisk opinionsbildning i olika tidsskeden.

I VR-projektet I ljuset av de döda. Konstruktioner av nationella identiteter vid offentliga begravningar i form av mediehändelser i Sverige, 1901-2003 undersöker jag hur demokrati och monarki har jämkats samman i den svenska nationella berättelsen.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är docent i historia och lektor i mediehistoria och journalistik.

I min forskning använder jag olika medier, exempelvis vecko- och dagspress, journal- och spelfilm, för att studera det svenska samhällets tidsanda under 1900-talet, med särskilt fokus på hur klass och kön omförhandlades och därmed påverkade förutsättningarna för formandet av demokrati och jämlikhetsideologi. I detta sammanhang har jag även diskuterat klassbegreppets förnyelse i boken Class. Feminist and Cultural Perspectives (Routledge 2016).

Övriga uppdrag och meriter

Arbetande ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund.

Ledamot av Vetenskapsrådets beredningsgupp HS-I Historiska vetenskaper och arkeologi.

Medlem av scientific advisory board för The Gender And Work project, phase 2 (GaW2), Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.

Redaktör för tidskriften Scandia 2009-2012.

Jag har ett särskilt intresse för hur medier uttrycker erfarenheter och identiteter, bidrar till att konstruera händelser, skapar historiskt deltagande, samt utnyttjas för politisk opinionsbildning i olika tidsskeden. 

I VR-projektet I ljuset av de döda. Konstruktioner av nationella identiteter vid offentliga begravningar i form av mediehändelser i Sverige, 1901-2003 undersöker jag hur demokrati och monarki har jämkats samman i den svenska nationella berättelsen.

Böcker (4 st)

Redaktörskap (8 st)

Artiklar (8 st)

Bokkapitel (8 st)

Encyklopediartiklar (9 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (8 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (3 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Arbetande ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund.

Ledamot av Vetenskapsrådets beredningsgupp HS-I Historiska vetenskaper och arkeologi.

Medlem av scientific advisory board för The Gender And Work project, phase 2 (GaW2), Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.

Redaktör för tidskriften Scandia 2009-2012.

Ulrika Holgersson

Forskare, docent, lärare

  • Mediehistoria
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post ulrika.holgerssonkom.luse

Telefon 046–222 42 98

Rum SOL:A246

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20