Person

Ulrika Holgersson

Docent

 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

HR-ansvarig, prefekt

 • Institutionen för kommunikation och medier

Universitetslektor

 • Journalistik
 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post ulrika.holgerssonkom.luse

Rum SOL:A134

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefon 046–222 42 98

I min forskning använder jag olika medier, exempelvis vecko- och dagspress, journal- och spelfilm, för att studera det svenska samhällets tidsanda under 1900-talet, med särskilt fokus på hur klass och kön omförhandlades och därmed påverkade förutsättningarna för formandet av demokrati och jämlikhetsideologi. Jag är intresserad av för hur medier uttrycker erfarenheter och identiteter, bidrar till att konstruera händelser, skapar historiskt deltagande, samt utnyttjas för politisk opinionsbildning i olika tidsskeden.

I VR-projektet I ljuset av de döda. Konstruktioner av nationella identiteter vid offentliga begravningar i form av mediehändelser i Sverige, 1901-2003 undersöker jag hur demokrati och monarki har jämkats samman i den svenska nationella berättelsen.

Jag är docent i historia och lektor i mediehistoria och journalistik. Sedan den 1 januari 2021 är jag prefekt vid Institutionen för kommunikation och medier.

Foto: Annelie Drakman

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Arbetande ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund sedan 2017.

Medlem av scientific advisory board för The Gender And Work project, phase 2 (GaW2), Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, sedan 2018

Ledamot av Svensk mediehistorisk förening 2020-

Ledamot av Vetenskapsrådets beredningsgupp HS-I Historiska vetenskaper och arkeologi 2018–2020

Redaktör för tidskriften Scandia 2009–2012.

Ledamot av det vetenskapliga rådet för Centrum för arbetarhistoria, Landskrona 2009–2017

Ulrika Holgersson

Docent

 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

HR-ansvarig, prefekt

 • Institutionen för kommunikation och medier

Universitetslektor

 • Journalistik
 • Mediehistoria
 • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post ulrika.holgerssonkom.luse

Rum SOL:A134

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefon 046–222 42 98

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10