Person

Emil Stjernholm

Biträdande universitetslektor

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post emil.stjernholmkom.luse

Rum SOL:A226

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är fil. dr. i filmvetenskap och har tidigare arbetat som lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3), Malmö universitet. För närvarande arbetar jag med ett nytt postdocprojekt – Televiserad information: Svenska myndigheters audiovisuella kommunikation – som finansieras av Vetenskapsrådet (2020–2023). Från det tidiga 1970-talet och framåt har SVT:s program Anslagstavlan förmedlat samhällsinformation från svenska myndigheter. Televiserad information är ett digital humaniora-projekt vars centrala syfte är att undersöka den estetiska, narrativa och retoriska utvecklingen av audiovisuell samhällsinformation på svensk television. Som del i projektet kommer jag att tillbringa ett år som gästforskare vid The Institute for Cultural Inquiry (ICON), Utrechts universitet och ett år vid Institut for Kommunikation, Köpenhamns universitet. Mina huvudsakliga forskningsintressen är mediehistoria, dokumentärfilm och politisk propaganda.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (12 st)

Bokkapitel (8 st)

Encyklopediartiklar (8 st)

Konferensbidrag (27 st)

Recensioner (5 st)

Tidningsartiklar (3 st)

Övrigt (1 st)

Emil Stjernholm

Biträdande universitetslektor

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post emil.stjernholmkom.luse

Rum SOL:A226

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10