Person

Emil Stjernholm

Biträdande universitetslektor

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post emil.stjernholmkom.luse

Rum SOL:A226

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag har arbetat som biträdande lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier sedan 2020. Mina forskningsintressen inkluderar digital humaniora, propaganda och politisk kommunikation, samt medie- och kommunikationshistoria. Efter att jag disputerat 2018 tilldelades jag Vetenskapsrådets internationella postdok med projektet Televiserad information: Svenska myndigheters audiovisuella kommunikation. För närvarande är jag del av digitala metoder-projektet Moderna Tider 1936 (2022–2025, Riksbankens jubileumsfond med professor Pelle Snickars som PI) samt det tvärvetenskapliga projektet Soundscapes of Warning (2024–2026, Vetenskapsrådet med professor Marie Cronqvist som PI). Tillsammans med Fredrik Mohammadi Norén leder jag projektet Staten affischerar, som genomförs i samarbete med Lunds universitetsbibliotek och som påbörjas 2024 (finansierat av Ridderstads stiftelse).

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Emil Stjernholm

Biträdande universitetslektor

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post emil.stjernholmkom.luse

Rum SOL:A226

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10