Person

Helena Sandberg

Docent, universitetslektor

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post helena.sandbergkom.luse

Telefon 046–222 03 29

Rum SOL:A210

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är universitetslektor och docent i Medie- och kommunikationsvetenskap. Jag disputerade vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2004. Jag föreläser bla om reklam, medier, ledarskap och kommunikationsplanering. Jag ansvarar för en av våra internationella masterskurser (Media, health and society; MKVN09) därtill handleder jag examensarbeten på samtliga nivåer, liksom doktorander.

Jag leder forskargruppen CAI@LU (se nedan under forskning).Läsåret 2015-2016 ledde jag tillsm med Gudbjörg Erlingsdottir ett tvärvetenskapligt forskningstema vid Pufendorfinstitutet, "Ehealth for better, for worse - in sickness, and in health". Temat samlade ca 40 forskare från fem fakulteter. http://www.pi.lu.se/verksamhet/tema-ehealth/medlemmar-ehealth

Jag är ledamot av Sveriges unga akademi (2012-2017).
Jag är ledamot i Konsumentverkets vetenskapliga råd, i
Fulbrightkommissionens(Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte)"screening committe" samt styrelseledamot i Östersjöstiftelsen.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Helena Sandberg is Associate Professor and Senior lecturer at Lund University, she is also serving as Professor in Media and Communication Studies at Halmstad University. She has an expertise in children and digital media, as well as in media and health.

She is the former goup leader of CAI@LU (2010-2017), Children, advertising and internet at Lund university, investigating children’s exposure to and understanding of online advertising. She is currently leading a four year research initative DIGIKIDS Sweden (2019-2023), funded by the Swedish Research Council (dnr 2018-01261). The project is a research collaboration between Lund, Malmö and Halmstad University.

--

Brief description of the DIGIKIDS project:

The aim of the project is to gain new insights into the ways in which digital technology inform and permeate the everyday lives of children, 0-3 yrs. old. The project will investigate their digital media appropriation, practices and agency as well as parental mediation strategies, to advance our understanding of their implications on childhood and family life. Furthermore, the project highlight the status of childrens’ early digital literacy skills, thereby also identifying implications for policy in relation to education, parenting, and the media industry. The project will make empirical and analytical contributions to two strands of research: the domestication of technology research, and theories on parental mediation. The project proposes a qualitative in-depth, and contextualized approach, focusing on 20 children and their families in a time-condensed ethnography, inspired by the well-researched ‘A Day in the life’ methodology, involving three visits in each family, and the construction of a thick set of data through interviews, survey, observations and video-recording the children in the domestic sphere.

---

Sandberg also holds extensive expertise in media and health, and the role media play in people’s health development and their everyday life. She has been an adviser to and done commissioned research for the Public Health Agency of Sweden, The National Food Agency, and The Swedish Consumer Agency. In her research she has investigated topics related to health and illness in various media; eg donor campaigns, HIV preventive work among immigrants, news coverage of obesity, online reporting of the swine flu, food advertising, blogs on health, and parental magazines. In 2009, Sandberg was a Visiting Scholar at the Department of Health, Behavior and Society, at Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University, USA.  She collaborates with researchers at the former Nordic school of public health, and contributed in 2014 to a Nordic book on Health literacy (2014) which is currently under revision (new edition expected 2020). She was a research fellow at the Pufendorf institute, 2015-2016, and coordinator of a cross-disciplinary research theme on e-health, including more than 30 senior and junior researchers from five faculties.

She is a member of the management committee of the COST-action IS1410 'The digital and multimodal practices of young children'. Funded by EU, European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research 2015-2019.

Helena is an alumni of the Swedish Young Academy (2012-2017), a transdisciplinary academy for a selection of the most prominent, younger researchers in Sweden.

She is serving on several national and international research committees, jurys, and boards (eg. The Tietgen Prize Award Committee, The Board of and Research Committe (Vice Chair) for the Baltic Sea and Eastern European Studies Foundation, The Swedish-American Fulbright Commission). She is also appointed Excellent Teaching Practitioner (ETP) by the Pedagogical Academy of Social Sciences.

Böcker (2 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (19 st)

Bokkapitel (31 st)

Konferensbidrag (23 st)

Rapporter (21 st)

Working papers (2 st)

Övrigt (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Jag har ett stort engagemang i tredje uppgiften och ägnar mig åt olika former av samverkan, medie-/myndighets- och skolkontakter. I Sveriges unga akademi är jag ordförande i sektionen för utåtriktad verksamhet och har medverkat i Science caféer, Vetenskapsfestivalen i Göteborg, publika populärvetenskapliga föreläsningar, Forskamöten (en sommarforskarskola för gymnasister i åk 2, nyfikna på forskning och kunskapande) mm

http://www.sverigesungaakademi.se/ledamoter.html
http://www.sverigesungaakademi.se/forskarmoten.html

Kom och lyssna på min forskarspaning "Patienterna är framtidens läkare" under Vetenskapsfestivalen i Göteborg, den 16 april 2016 se program här:
http://www.sverigesungaakademi.se/fospan

Se min forskarspaning från Vetenskapsfestivalen på Youtube: Lördag hela veckan - det ska va gött att leva! https://www.youtube.com/watch?v=BDFXnevqYU4

Här talar jag under rubriken "Vem bestämmer vad vi äter?". Föredraget spelades in den 16 mars 2015 i Stockholm, Aula Magna, i samband med seminariet Mat, piller och pulver anordnat av Konsumentföreningen Stockholm. SVT var där och spelade in. Föredraget visas på UR-play tom 2020.
http://www.ur.se/Produkter/189290-UR-Samtiden-Mat-piller-och-pulver-Vem-bestammer-vad-du-ater

Jag föreläser på flera utbildningar vid andra universitet och högskolor t.ex. för blivande dietister, folkhälsopedagoger, hem- och konsumentkunskapslärare, livsmedelsingenjörer.

2006-2008 arbetade jag som studierektor vid Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap.

Jag är sedan 2008 programansvarig och sitter med i styrgruppen för Lunds Universitets PostDoktorsprogram (luPOD), ettåriga tvärfakultära karriärutvecklingsprogram för yngre forskare. Snart har ca 200 forskare vid LU gått dessa program.

Jag är samhällsvetenskapliga fakultetens representant i LUFOs styrelse (Lund University Food Studies) http://www.lufo.lu.se/

2010-2015 lärarrepresentant i institutionsstyrelsen.

Under 2009 var jag gästforskare vid Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health, Department of Health Behavior and Society, i Baltimore, USA.

Under 2008 hade jag kortare forskningsvistelser vid Amsterdam School of Communication (ASCOR), Holland, samt vid Johns Hopkins University, Baltimore, USA.

Jag är ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund http://projekt.ht.lu.se/vetenskapssocieteten

Jag ledamot i Skåneländska Gastronomiska Akademien http://www.skga.se

2011-2012 Deltog i "Morgondagens forskningsledare", ett tvåårigt tvärfakultärt program för yngre forsknigsledare

2006-2007 Deltog i Academic Traineeship,ett universitetsövergripande ledarskaps- och utvecklingsprogram för nydisputerade. Under åren 2009-2011 var jag en av de programansvariga för samma program.

Helena Sandberg

Docent, universitetslektor

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post helena.sandbergkom.luse

Telefon 046–222 03 29

Rum SOL:A210

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10