Person

sara.santessonkom.luse | 2022-05-24
Sara Santesson

Universitetsadjunkt, lärare

  • Retorik
  • Institutionen för kommunikation och medier

Studierektor, studierektor för grundutbildningen

  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post sara.santessonkom.luse

Telefon 046–222 87 48

Rum SOL:A135

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sara Santesson, studierektor för Journalistik, Mediehistoria och Retorik.

Jag är språkkonsult och fil. kand. i svenska och undervisar i retorik, textanalys och språkfärdighet. Jag arbetar med studenters skrivutveckling inom olika utbildningar och fakulteter. Andra intressen är retorikdidaktik – hur man bäst skapar grogrund för studenter som vill utvecklas som retoriker – och populärvetenskap, särskilt naturvetares förmåga att kommunicera sin forskning till allmänheten.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Bokkapitel (1 st)

Konferensbidrag (24 st)

Rapporter (4 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Undervisning

Sara Santesson

Universitetsadjunkt, lärare

  • Retorik
  • Institutionen för kommunikation och medier

Studierektor, studierektor för grundutbildningen

  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post sara.santessonkom.luse

Telefon 046–222 87 48

Rum SOL:A135

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10