Person

sara.santessonkom.luse | 2022-05-24
Sara Santesson

Universitetsadjunkt, lärare

  • Retorik
  • Institutionen för kommunikation och medier

Biträdande prefekt, studierektor, studierektor för grundutbildningen

  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post sara.santessonkom.luse

Telefon 046–222 87 48

Rum SOL:A135

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sara Santesson, studierektor för Journalistik, Mediehistoria och Retorik.

Jag är språkkonsult och fil. kand. i svenska och undervisar i retorik, textanalys och språkfärdighet. Jag arbetar med studenters skrivutveckling inom olika utbildningar och fakulteter. Andra intressen är retorikdidaktik – hur man bäst skapar grogrund för studenter som vill utvecklas som retoriker – och populärvetenskap, särskilt naturvetares förmåga att kommunicera sin forskning till allmänheten.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Sara Santesson

Universitetsadjunkt, lärare

  • Retorik
  • Institutionen för kommunikation och medier

Biträdande prefekt, studierektor, studierektor för grundutbildningen

  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post sara.santessonkom.luse

Telefon 046–222 87 48

Rum SOL:A135

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10