Person

anders.sigrellkom.luse | 2014-11-27

Professor

  • Retorik
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post anders.sigrellkom.luse

Telefon 046–222 84 77

Mobil 073–062 15 11

Rum SOL:A242

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (11 st)

Bokkapitel (11 st)

Förord (2 st)

Konferensbidrag (24 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (7 st)

Tidningsartiklar (3 st)

Övrigt (6 st)

Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Undervisning

Professor

  • Retorik
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post anders.sigrellkom.luse

Telefon 046–222 84 77

Mobil 073–062 15 11

Rum SOL:A242

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10