lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (10 st)
Bokkapitel (7 st)
Förord (1 st)
Konferensbidrag (18 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (7 st)
Tidningsartiklar (3 st)
Övrigt (6 st)
Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Anders Sigrell

Professor
Retorik
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post anders.sigrellkom.luse

Telefon 046–222 84 77

Mobil 073–062 15 11

Rum SOL:A242

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20