lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (17 st)
Bokkapitel (12 st)
Konferensbidrag (33 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Anders Eriksson

Universitetslektor, docent, forskare, handledare, lärare
Retorik
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post anders.erikssonkom.luse

Telefon 046–222 03 14

Rum SOL:A133

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20