KOMs medarbetare i forskningsprogram från Riksbankens Jubileumsfond om apokalyptik

Publicerad den 31 oktober 2022
Apocalyptic sky
Photo by David Wirzba on Unsplash

Vid världens slut. En transdisciplinär utforskning av apokalyptiska föreställningar i dåtid och nutid får 50 miljoner av Riksbankens Jubileumsfond

Instutionen för Kommunikation och Medier deltar i Projektet som i vidaste mening handlar om det som brukar kallas för apokalyptik – dramatiska föreställningar om att världen som vi känner den håller på att ta slut. Sådana föreställningar finns redan på bibelns tid, med det mest kända exemplet i Uppenbarelseboken. De finns också under hela medeltiden och även den moderna historien, i synnerhet i tider av politisk och sociala oro såsom krig, pandemier och hungersnöd.

Inom programmets 22 delprojekt rymms forskare från ämnen från humaniora och teologi, juridik, statsvetenskap, medier och kommunikation samt genusvetenskap. KOM representeras av Mia-Marie Hammarlin, Medie- och kommunikationsvetenskap samt Marie Cronqvist och Alan Burnett från Mediehistoria.