Två av KOMs doktorer promoverades

Publicerad den 9 maj 2022
Backs of promoted doctors

Vid doktorspromotionen den 6:e maj, promoverades Lisa Källström och Charlotte Nilsson.

Doktorspromotionen är fakulteternas största akademiska högtid. Under en högtidlig ceremoni i Lunds domkyrka promoveras de doktorer som under det senaste året avslutat sin forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling vid Lunds universitet. Promotionen inträffar normalt sett sista fredagen i maj. Lunds universitet har genomfört doktorspromotioner sedan 1670. Ordet promovera kommer av det latinska verbet promovere som betyder föra fram, befordra. Under en högtidlig ceremoni i Lunds domkyrka promoverades de doktorer som inte kunnat delta i en fysisk doktorspromotion 2020 och valt att inte delta i den digitala doktorspromotionen 2021.

Institutionen för Kommunikation och Medier var representerade med två doktorer som försvarat sina avhandlingar under 2020 och 2021.

Lisa Källström visar i avhandlingen "Pippi mellan världar: En bildretorisk studie" hur bokillustrationer och pärmbilder framhäver det lekfullt normbrytande hos Pippi Långstrump-gestalten. Samtidigt som Pippi vid överflyttningen mellan länder tuktats för att passa den tyska barnboksmarknadens mer borgerligt sedesamma publik. Med särskilt fokus på betraktarens medskapande roll gör Källström en analys av det kreativa mötet mellan blick och bild i retoriken genom en uppmaning att vända på perspektiven och skifta blickfokus.

Charlotte Nilsson visar med avhandlingen "En förbindelse med en större värld. Postorder i Sverige under tidigt 1900-tal" hur  den svenska landsbygden träder fram som en dynamisk plats för det nya industri- och varusamhällets utveckling. Utifrån en analys av det medierade mötet mellan postorderföretaget Åhlén & Holm och dess publik, visar Nilsson hur postorderns tidiga historia är en viktig pusselbit för att förstå såväl vardagens livsvillkor och föreställningsvärldar som framväxten av det svenska konsumtionssamhället.

Se hela ceremonin här