Kvinnor, krig och flykt

UR Samtiden - Kvinnor, krig och flykt

Föreläsningar från Institutionen för kommunikation och mediers 8 mars-seminarium med fokus på kvinnor, krig och flykt. Kvinnor och barn drabbas ofta hårdast av att lämna sina hem på grund av krig och brott mot mänskliga rättigheter. I Sverige är fyra av fem ensamkommande flyktingbarn pojkar. Ändå kan den svenska debatten och flyktingfrågan i stort anses vara i avsaknad av ett genusperspektiv. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2016. Arrangör: Lunds universitet.
********************************************************************************************************************************
Kvinnor på flykt är både utsatta och modiga. De är i minoritet och deras situation skiljer sig från mäns på flykt. Dessvärre blir kvinnors rättigheter alltid nedprioriterade och kvinnor på flykt och i konfliktzoner saknar makt och inflytande. Män dominerar också utrymmet i medier under krig och konflikter. I reportage efter reportage är det mäns historier, mäns verklighet och mäns röster från flykt som återberättas. Varför finns inte kvinnors berättelser i medierna?

Det finns flera vittnesmål som beskriver hur kvinnors mänskliga rättigheter blir åsidosatta. Vad skulle en feministisk utrikes- och säkerhetspolitik kunna göra åt detta?

Flertalet av de flyktingar som kommer till Sverige är män. Det finns således ett genusgap i invandringen till Sverige och gapet kommer att växa snabbt. Vilka problem innebär detta?

Det är dessa frågor seminariet Kvinnor, krig och flykt handlar om. Vid seminariet får vi möta och lyssna till en rad namnkunniga personer inom olika samhällssektorer. Seminariet kommer även att senare kunna ses i UR Samtiden som visas i Kunskapskanalen, på www.ur.se och www.urplay.se , samt i URs slutna nätverk (UR access) som nås av exempelvis elever, lärare och studenter.
Hjärtligt välkomna!
Gunilla Jarlbro
Institutionen för kommunikation och medier

Inger Lövkrona
Institutionen för kulturvetenskaper

Charlotte Erlanson-Albertsson
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Annika Rejmer
Rättssociologiska institutionen

Tomas Brage
Fysiska institutionen

Bodil Ryderheim
Kansli LTH Medverkande:

Gunilla Jarlbro, professor, Lunds universitet
Terese Christiansson, journalist och författare
Annika Bergman Rosamond, universitetslektor, Lunds universitet
Michael Karlsson, professor i statsvetenskap
Nujin Tasci, master i statsvetenskap
Cecilia Kjelldén, blockflöjt, Malmö musikhögskola
Samuel Lundström, barockviolin, Malmö musikhögskola
Anders Danman, cembalo, Malmö musikhögskola
Jenny Carlbom, biståndsarbetare och flyktingsamordnare, Läkare utan gränser
Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna
Gudrun Schyman, partiledare Feministisk initiativ
Tomas Brage, professor, Lunds universitet
Anna-Maria Drake, ordförande i Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling, Lunds universitet
Torbjörn von Schantz, rektor, Lunds universitet
Helena Lindholm, prorektor, Göteborgs universitet
Niklas Selberg, doktorand, Lunds universitet


Tack till
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Fakulteterna för humaniora och teologi
Medicinska fakulteten
Naturvetenskapliga fakulteten 
Lunds tekniska högskola
Som har möjliggjort genomförandet av detta seminarium
***
Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2016-04-16