lu.se

Finansiering och villkor

Erasmusstudenter får ett stipendium från Lunds universitet. Ett Erasmusstipendium innebär att man inte betalar avgifter vid det mottagande universitetet samt att man erhåller ett kontantstipendium som utbetalas via Avdelningen för internationella relationer. Du kan uppbära Erasmusstipendium endast en gång men vara Erasmusstudent flera gånger.

När du har blivit nominerad till en Erasmusplats ska du söka Erasmusstipendium online. Tänk på att utbetalning endast sker en gång per månad och att du behöver ha god framförhållning för att få dina pengar i tid innan du åker. Din ansökan måste ha inkommit till Avdelningen för internationella relationer, påskriven av dig och din koordinator, innan den 5:e om du vill ha stipendiet utbetalt i samma månad. Inkommer den efter den 5:e, sker utbetalning först i slutet av följande månad. Ha därför god framförhållning! Utbetalning sker normalt sett den 25:e eller närmaste vardag i din avresemånad.

Studiemedel för utbytesstudier via CSN

Du som studerar vid en svensk högskola eller universitet kan få studiemedel för studier utomlands för dina utbytesstudier om studierna pågår i minst 13 veckor och ingår som en del i din svenska högskoleutbildning.

Om dina utbytesstudier pågår i minst 13 veckor ansöker du om studiemedel för studier utomlands på CSN:s blankett 5501. Om dina studier är kortare än 13 veckor ska du istället ansöka om studiemedel på CSN:s blankett 2401.