lu.se

Fler möjligheter

Om du vill åka till ställen som inte erbjuds inom ramen för Erasmus, finns det också andra utbytesprogram att välja på. Dessa är fakultets- eller universitetsgemensamma.

Nordplus

Studenter vid KOM har möjlighet att studera vid de flesta nordiska universitet via utbytesavtalet Nordplus.

LUUP

Från och med HT 2012  utlyses de flesta universitetsgemensamma utbytesavtalen av fakulteterna vid Lunds universitet. Det kommer därför att vara möjligt att söka till flera utomeuropeiska universitet via fakulteten.
 
(Undantag är University of California och sommarkurser som söks i en separat ansökan).

Läser du medie- och kommunikationsvetenskap på KOM så tillhör du samhällsvetenskapliga fakulteten.

Läser du något av våra övriga ämnen så tillhör du humanistiska och teologiska fakulteterna.

På egen hand

Du kan också studera utomlands på egen hand. Om du väljer att läsa utomlands utanför de etablerade utbytesavtalen måste du dock räkna med att betala terminsavgifter. Dock kan man i vissa fall få hjälp med terminsavgifter genom att ta ut extra lån från CSN.

Praktisera via Erasmus

Erasmuspraktik ger dig som student vid Lunds universitet möjlighet att söka ett stipendium för praktik utomlands. Utlysning av Erasmuspraktik sker vanligtvis i juni och i oktober varje år.