Retorik

Kunskaper i retorik är ovärderliga för alla som arbetar med kommunikation, exempelvis marknadsförare, jurister, präster, politiker, journalister, lärare och chefer.

På retorikkurserna tränar du konsten att övertyga i tal och skrift liksom med hjälp av andra uttrycksmedel än språket. Kursen innehåller både muntliga och skriftliga övningar. Du arbetar fram dina tal och texter med hjälp av respons från kurskamrater och lärare. Du lär dig också att kritiskt bedöma budskap som vill påverka och manipulera. På kursen studeras allt från antika texter till aktuella tal. Vi ägnar oss också åt retorisk användning av exempelvis filmer, bilder, skådespel och gester, som fått en allt större betydelse i vår samtid.

Du får kunskaper om hur den antika retoriken utvecklats fram till modern tid och en introduktion till moderna retoriska metoder och teorier.Med hjälp av den klassiska retorikens grundläggande begrepp studerar du hur man i olika retoriska situationer väljer och utformar argument för att ett tal eller en text skall bli så övertygande som möjligt, hur man finner den bästa dispositionen, det lämpliga språket, stilen och framträdandet.

Med hjälp av moderna retoriska teorier tillämpar vi denna process också på icke-språkliga uttrycksmedel.

Kontaktinformation

Utbildningsansvarig
Anders Sigrell
Tel: 046-222 84 77
Anders.Sigrellkom.luse

Studievägledare
Josefina Backman
Tel: 046-222 40 51
Studievagledarekom.luse

Studierektor
Sara Santesson
Tel: 046-222 78 52
Sara.Santessonkom.luse

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2022-04-14