lu.se

Person

är fil.dr. i historia och forskare vid Institutionen för kommunikation och medier, avdelningen för Mediehistoria. I sin forskning fokuserar han på turism i kalla krigets Europa, europeisk integration och mobilitet i det långa 1900-tal, och guidebokens mediehistoria. I projektet "Holidays behind the Iron Curtain", finansierat av Vetenskapsrådet, studerar han turism från väst till Östblocket. Han är dessutom expert på digital historia, film, minneskultur, och tysk och tjeckisk samtidshistoria. Han är recensionsredaktör för Journal of Tourism History, medredaktör av Tourism and Travel in the Cold War (Routledge 2019) och medförfattare till The History of the European Travel Commission 1948-2018 (ETC 2018).

UTBILDNING

Fil.dr. i historia, Lunds universitet, 2015
MA in History with distinction, University College London, School of Slavonic and East European Studies, 2009
BA i historie, Københavns Universitet, 2006

Forskning

Om forskningen

I min forskning fokuserar jag på turism i kalla krigets Europa, europeisk integration och mobilitet i det långa 1900-tal, och guidebokens mediehistoria. I projektet "Holidays behind the Iron Curtain", finansierat av Vetenskapsrådet, studerar jag turism från väst till Östblocket. Jag är dessutom expert på digital historia, film, minneskultur, och tysk och tjeckisk samtidshistoria. Jag är recensionsredaktör för Journal of Tourism Historymedredaktör av Tourism and Travel in the Cold War (Routledge 2019) och medförfattare till The History of the European Travel Commission 1948-2018 (ETC 2018).

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (7 st)
Konferensbidrag (2 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (10 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

PEER-REVIEWER FÖR

Food & History, Lychnos, Journal of Tourism History

ORGANISERING AV KONFERENSER

Mobility and Leisure Travel in the Cold War, Centrum för Europaforskning, Göteborgs universitet, 7-8 december 2017.

Crossing the Iron Curtain: Tourism and Travelling in the Cold War, Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies, University of Amsterdam, 7-8 april 2017.

UNDERVISNING

Kurser

What is Central and Eastern Europe: history, ideas, culture and identities, Europavetenskap, Göteborgs universitet

History of Modern Tourism, Saxo-Instituttet, Köpenhamns universitet

Historieformidling med formidlingsteori, Saxo-Instituttet, Köpenhamns universitet

Film och historia, Historiska Institutionen, Lunds universitet

Media and Armed Conflict - Past and Present, Avdelningen för Mediehistoria, Lunds universitet

1989: Revolution och reformer, Historiska Institutionen, Lunds universitet

Katastrofernas århundrade, Historiska Institutionen, Lunds universitet

Handledning

Handledning av uppsatser på avancerad nivå, Saxo-Instituttet, Köpenhamns universitet

C-uppsatshandledning, Historiska institutionen, Lunds universitet

B-uppsatshandledning, Historiska institutionen, Lunds universitet

B-uppsatshandledning, Medie och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet

Sune Bechmann Pedersen

Forskare
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post sune.bechmann_pedersenkom.luse

Telefon 046–222 84 89

Rum SOL:A231

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar