Person

Sune Bechmann Pedersen

Docent, forskare

  • Mediehistoria
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post sune.bechmann_pedersenkom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefon 046–222 84 89

Rum SOL:A231

Jag är docent i historia och forskare vid Mediehistoria, Institutionen för kommunikation och medier. Jag forskar om internationell mobilitet i kalla krigets Europa, europeisk integration och visuell kultur. I projektet "Holidays behind the Iron Curtain", studerar jag turism från väst till Östblocket som politik och praktisk erfarenhet, t.ex. genom diplomatiska förhandlingar, semesterfotografi och guideböcker. I tidigare projekt har jag studerat fiktionsfilm och minnen av kommunismen i Tyskland och Tjeckien.

Jag koordinerar forskningsplattformen DigitalHistory@Lund, är recensionsredaktör för Journal of Tourism History, medredaktör av Tourism and Travel during the Cold War (Routledge 2019) och medförfattare till The History of the European Travel Commission 1948-2018 (ETC 2018).

UTBILDNING

Fil.dr. i historia, Lunds universitet, 2015
MA in History with distinction, University College London, School of Slavonic and East European Studies, 2009
BA i historie, Københavns Universitet, 2006

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

I min forskning fokuserar jag på turism i kalla krigets Europa, europeisk integration och mobilitet i det långa 1900-tal, och guidebokens mediehistoria. I projektet "Holidays behind the Iron Curtain", finansierat av Vetenskapsrådet, studerar jag turism från väst till Östblocket. Jag är dessutom expert på digital historia, film, minneskultur, och tysk och tjeckisk samtidshistoria. Jag är recensionsredaktör för Journal of Tourism Historymedredaktör av Tourism and Travel in the Cold War (Routledge 2019) och medförfattare till The History of the European Travel Commission 1948-2018 (ETC 2018).

Böcker (2 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (9 st)

Konferensbidrag (2 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (11 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

PEER-REVIEWER FÖR

Cold War History, Media History, Food & History, Scandia, Lychnos, Laboratorium: Russian Review of Social Research, Journal of Tourism History,

ORGANISERING AV KONFERENSER

Mobility and Leisure Travel in the Cold War, Centrum för Europaforskning, Göteborgs universitet, 7-8 december 2017.

Crossing the Iron Curtain: Tourism and Travelling in the Cold War, Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies, University of Amsterdam, 7-8 april 2017.

UNDERVISNING

Kurser

Digital History: Media and Methods in Theory and Practice, Mediehistorie, Lunds universitet

What is Central and Eastern Europe: history, ideas, culture and identities, Europavetenskap, Göteborgs universitet

History of Modern Tourism, Saxo-Instituttet, Köpenhamns universitet

Historieformidling med formidlingsteori, Saxo-Instituttet, Köpenhamns universitet

Film och historia, Historiska Institutionen, Lunds universitet

Media and Armed Conflict - Past and Present, Avdelningen för Mediehistoria, Lunds universitet

1989: Revolution och reformer, Historiska Institutionen, Lunds universitet

Katastrofernas århundrade, Historiska Institutionen, Lunds universitet

Handledning

Handledning av uppsatser på avancerad nivå, Saxo-Instituttet, Köpenhamns universitet

C-uppsatshandledning, Historiska institutionen, Lunds universitet

B-uppsatshandledning, Historiska institutionen, Lunds universitet

B-uppsatshandledning, Medie och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet

Sune Bechmann Pedersen

Docent, forskare

  • Mediehistoria
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post sune.bechmann_pedersenkom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefon 046–222 84 89

Rum SOL:A231

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10