lunduniversity.lu.se

Student

The Department of Media and Communication in Lund is a meeting place for prospective journalists, communicators, rhetoricians and media historians.

 Most of our courses are offered only in Swedish, but we also offer some courses taught in English at both undergraduate and postgraduate level. You are very welcome to contact us for further information!

Applying for courses and programmes can be done at www.universityadmissions.se.

At the Course Library you can find information specific to your course, such as schedules, course literature lists, and syllabi.

Kontaktinformation

Studievägledare 
Michael Rübsamen
Tel: 046-222 40 51
E-post: Studievagledarekom.luse
Besöksadress:
Helgonabacken 12
223 62 Lund
Rum: A136b, första våningen i Absalondelen på SOL
Postadress:
Inst. för kommunikation och medier
Box 201, 221 00 Lund
Hämtställe: 20

Utbildningsadministratör
Linda Troein
Telefon: 046- 222 88 33
E-post: Expkom.luse

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier. Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.

[Translate to English:] Studenternas rättighetslista

Student rights may involve things such as student participation, students' work environment, how to conduct exams and degree projects and much more. Your rights and responsibilities as a student towards the University and your department are governed by university policies and national laws and regulations.

Rättssäker examination

Likabehandling och antidiskriminering

Studieplanering

Det finns en hemsida som ger dig möjlighet att reflektera över dina studier, fundera över målet med din utbildning, hur du fungerar i en akademisk miljö och hur du kan tänka kring din framtida yrkeskarriär.

Det är studievägledarna från de humanistiska och teologiska fakulteterna som samlar ihop tips och råd när det gäller studieplanering och studieteknik på en egen hemsida.

Här finns råd när det gäller att läsa kurslitteratur, att få ut det mesta från en föreläsning, att göra anteckningar och att tentaplugga. Här finns information och goda råd kring olika tentamensformer. Dessutom finns det verktyg som berör dina akademiska meriter och generella färdigheter, och råd om hur du kan tänka kring karriärplanering.