lunduniversity.lu.se

Student

The Department of Media and Communication in Lund is a meeting place for prospective journalists, communicators, rhetoricians and media historians.

 Most of our courses are offered only in Swedish, but we also offer some courses taught in English at both undergraduate and postgraduate level. You are very welcome to contact us for further information!

Applying for courses and programmes can be done at www.universityadmissions.se.

At the Course Library you can find information specific to your course, such as schedules, course literature lists, and syllabi.

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier. Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.

Studieplanering

Det finns en hemsida som ger dig möjlighet att reflektera över dina studier, fundera över målet med din utbildning, hur du fungerar i en akademisk miljö och hur du kan tänka kring din framtida yrkeskarriär.

Det är studievägledarna från de humanistiska och teologiska fakulteterna som samlar ihop tips och råd när det gäller studieplanering och studieteknik på en egen hemsida.

Här finns råd när det gäller att läsa kurslitteratur, att få ut det mesta från en föreläsning, att göra anteckningar och att tentaplugga. Här finns information och goda råd kring olika tentamensformer. Dessutom finns det verktyg som berör dina akademiska meriter och generella färdigheter, och råd om hur du kan tänka kring karriärplanering.

[Translate to English:] Credit transfer

If you have taken one or more courses at a different university you have the right to ask for a credit transfer. Most of these are done when you apply for your final degree certificate, but in some cases you might have to transfer your credits sooner.

Contact the academic advisors if you have questions about credit transfers. It's always best to check with us if you even need one. If you do, use this form to apply (PDF) for a credit transfer.

Read more about credits transfers at the Social Sciences Faculty website.

Studenternas rättighetslista

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter innehåller  rättigheter och skyldigheter som har att göra med behörighet  och urval, studiemiljö, kursplaner  och schema, prov och examination, examensarbeten och kursvärdering. Syftet med listan är att underlätta  för studenterna att genomföra sina studier, att tillgodose att de ska kunna få ut sina studiemedel i tid och att de så snart som möjligt  ska kunna få ut sina kurs- och examensbevis.

Klagomål på din utbildning

Har du ett klagomål rörande din utbildning på grund- eller avancerad nivå? Samhällsvetenskapliga fakulteten har tillsammans med Samhällsvetarkåren tagit fram ett dokument  (PDF)som ska hjälpa dig som student att veta vart du bör vända dig.

Gäller ditt klagomål examination? Läs gärna Universitetskanslerämbetets vägledning (PDF) om examination.

Kontaktinformation

Studievägledare Michael Rübsamen
Ansvar för vägledningssamtal, praktikkursen och journalistprogrammet
Tel: 046-222 40 51

Studievägledare Joanna Doona
Ansvar för webb och koordinering av masterprogrammet i MKV
Tel: 06-222 08 14

E-post: Studievagledarekom.luse

Besöksadress:Helgonabacken 12223 62 LundRum: A136b (MR), A132 (JD), första våningen i Absalondelen på SOLPostadress:Inst. för kommunikation och medierBox 201, 221 00 LundHämtställe: 20

Utbildningsadministratör Linda Troein
Ansvar för registrering, betygsinläggning och lokalbokning
Tel: 046- 222 88 33
Epost: Exp@kom.lu.se

Likabehandling och antidiskriminering