lunduniversity.lu.se

Student

The Department of Media and Communication in Lund is a meeting place for prospective journalists, communicators, rhetoricians and media historians.

 Most of our courses are offered only in Swedish, but we also offer some courses taught in English at both undergraduate and postgraduate level. You are very welcome to contact us for further information!

Applying for courses and programmes can be done at www.universityadmissions.se.

At the Course Library you can find information specific to your course, such as schedules, course literature lists, and syllabi.

Credit transfer

If you have taken one or more courses at a different university you have the right to ask for a credit transfer. Most of these are done when you apply for your final degree certificate, but in some cases you might have to transfer your credits sooner.

Contact the academic advisors if you have questions about credit transfers. It's always best to check with us if you even need one. If you do, use this form to apply (PDF) for a credit transfer.

Read more about credits transfers at the Social Sciences Faculty website.

 

 

 

Studenternas rättighetslista

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter innehåller  rättigheter och skyldigheter som har att göra med behörighet  och urval, studiemiljö, kursplaner  och schema, prov och examination, examensarbeten och kursvärdering. Syftet med listan är att underlätta  för studenterna att genomföra sina studier, att tillgodose att de ska kunna få ut sina studiemedel i tid och att de så snart som möjligt  ska kunna få ut sina kurs- och examensbevis.

Om du mår dåligt

Studentlivet är inte alltid bara glatt. De flesta upplever olika typer av stress och ångest under sin studietid, men det finns bra hjälp att få! Läs mer på Studenthälsans hemsida och i deras foldrar om stresshantering (PDF) och prokrastinering (PDF).

Klagomål på din utbildning

Har du ett klagomål rörande din utbildning på grund- eller avancerad nivå? Samhällsvetenskapliga fakulteten har tillsammans med Samhällsvetarkåren tagit fram ett dokument  (PDF)som ska hjälpa dig som student att veta vart du bör vända dig.

Gäller ditt klagomål examination? Läs gärna Universitetskanslerämbetets vägledning (PDF) om examination.

Study advisers

Michael Rübsamen
Personal guidance, internship courses (BA) and journalism programme
Tel: +46(0)46-222 88 64
Room: SOL A136b
Email: Studievagledarekom.luse

Joanna Doona
Webb, communication, mentors and co-ordinator for MSc in media and communication studies
Tel: +46(0)222 08 14
Room: SOL A132
Email: Masterkom.luse

Student office

Linda Troein
Course and grade administration, scheduling, archiving
Tel:
+46(0)46-222 88 33
Rum:
SOL A137
Email:
expkom.luse

Address

Visiting address: Helgonabacken 12, 223 62 Lund

Postal address: Institutionen för kommunikation och medier, Box 117, 221 00 Lund, SWEDEN

Internal mail: 20

Likabehandling och antidiskriminering