lu.se

Deniz Neriman Duru

Lärare
Medie- och kommunikationsvetenskap
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post deniz.neriman_durukom.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20