lu.se

Person

Presentation svenska

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (23 st)
Rapporter (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Nils Holmberg

Systemadministratör
Humanistlaboratoriet

Lärare
Medie- och kommunikationsvetenskap
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post nils.holmbergisk.luse

Rum SOL:L400d

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (systemadministratör)
Box 117, 221 00 Lund (lärare)

Internpost hämtställe 20