lunduniversity.lu.se

Media and Communication Studies: Level 1

MKVA11

Course code: MKVA11
Swedish title: Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs
ECTS credits: 30

Semester:

The information below is about this semester. The course is also given autumn 2019. Choose semester above for more information!

Study period: spring 2019
Type of studies: full time, day
Study period: 2019-01-21 – 2019-06-09
Language of instruction: Swedish
Eligibility: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: Social Studies 1b/1a1 + 1a2
Application code: LU-63501

Introductory meeting: 2019-01-21 at 09.00 – 10.00: SOL:H104 hörsal

Teachers: Magnus Andersson, Mia-Marie Hammarlin, Gunilla Jarlbro, Magnus Johansson, Tobias Linné, Helena Sandberg, Fredrik Schoug

Description

  • Facebook, Twitter, dokusåpor och bloggar är exempel på företeelser i ett mediesamhälle där gränsen mellan det privata och det offentliga blivit allt mer suddig. Det är också bra exempel på olika mediefenomen som varken du, vi, företag eller organisationer kan stå oberörda inför.
  • Nu vill vi inte längre veta av hierarkiska och byråkratiska organisationer där chefen pekar med hela handen. Hur kommunicerar då dagens ledare och innebär en platt företagskultur att maktskillnaderna har jämnats ut, eller har de bara tagit sig nya uttryckssätt?

Börjar du läsa medie- och kommunikationsvetenskap hos oss i Lund får du vara beredd på att analysera, diskutera, vända och vrida på just sådana här frågor. Du får även vara beredd på att inte bara svara rätt eller fel på tentan, utan också fundera över hur du formulerar dina svar och visa att du har förmågan att tänka självständigt.

Vi är, i allra högsta grad, analytiskt inriktade. Detta innebär att du hos oss utvecklar förmågor, och får kunskaper, som är av intresse för många arbetsplatser. Dels kommer du få värdefulla insikter från olika medie- och kommunikationsperspektiv, dels kommer du lära dig hur du använder dessa insikter, kunskaper och förmågor så att du blir anpassningsbar i en ständigt föränderlig medievärld.

  • Kommunikationens samhälleliga villkor 7,5hp
  • Mediernas utbud 7,5hp
  • Medieanvändning i vardagen 7,5hp
  • Kommunikation och interaktion 7,5hp

Modules

  1. The Societal Circumstances of Communications, 7.5 ECTS
  2. The Form and Content of Media Output, 7.5 ECTS
  3. Media Use in Everyday Life, 7.5 ECTS
  4. Communication and Interaction, 7.5 ECTS

Important dates – Autumn semester 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
In Swedish
2 september 2019 – 19 januari 2020

Stängd för anmälan

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 50 000
First payment: SEK 50 000
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions