Fem miljoner till forskning om Hesa Fredrik och andra varningssignaler

Publicerad den 27 november 2023
tre svartvita porträttfoton
Rosanna Farbøl, Emil Stjernholm och Marie Cronqvist

Vetenskapsrådet ger fem miljoner kronor till forskningsprojektet ”Varnande ljudmiljöer: ’Viktigt Meddelande till Allmänheten’ (VMA) i ett historiskt, samtida och framtida perspektiv”. Marie Cronqvist leder projektet som involverar Emil Stjernholm, Rosanna Farbøl och forskare från danska Forsvarsakademiet och Stockholms universitet.

Forskarna ska undersöka rollen det offentliga varningssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) spelar i svenska samhällen och vardagsliv. I nästan hundra år har VMA använts i Sverige för att varna civilbefolkningen vid flyglarm, större olyckor eller samhällsstörningar. Det lanserades 1931 och har sedan dess format ett urbant soundtrack genom sändningar i radio och tv och genom utomhussirener informellt kända som Hesa Fredrik.

Bland annat gör forskarlaget en historisk genomgång av VMA:s politiska inverkan, tekniska utveckling och kulturella betydelse. Man jämför också med andra skandinaviska länder, i synnerhet Danmark och Norge, för att placera de svenska varnande ljuden i ett internationellt perspektiv.

Projektet ska bidra med bred, samhällsvetenskaplig och humanistisk kunskap under det teknikskifte som digitaliseringen innebär och hur varnande ljudmiljöer ska konstrueras. Målet är att underlätta policy och kommunikation kring offentliga varningssignaler.