Mediehistoria tilldelas medel

Mediehistoria får anslag för att bygga plattform för digital historia.

– Publicerad den 12 oktober 2020

Person sitting in front of bookshelf

Ett nytt samarbete mellan Mediehistoria och Centrum för kunskapshistoria (LUCK) tilldelas 3,3 miljoner från HT-fakulteterna. Den nya plattformen DigitalHistory@Lund ska stötta forskning inom digital historia och digitaliseringsprojekt vid Lunds universitet.

DigitalHistory@Lund har som målsättning att koordinera forskning inom digital historia, stötta utvecklingen av nya projekt, utveckla kompetens lokalt och bygga relationer med partners utanför universitetet. Projektet koordineras av Mediehistoria och LUCK och involverar forskare från historieämnena i Lund, såväl som partners från Humanistlaboratoriet, Universitetsbiblioteket och Kungliga Biblioteket.

Samarbetet leds av Marie Cronqvist (Mediehistoria), Sune Bechmann Pedersen (Mediehistoria) och Kajsa Weber (Historia) som tillsammans med en forskningsingenjör kommer att bistå medarbetare med digitalhistoriska projekt. Syftet med den tvååriga plattformssatsningen är att utveckla nya framgångsrika projekt som kommer säkerställa ett långsiktigt fokus på utmaningar och möjligheter med digital historia i Sverige.

För mer information, kontakta Sune.Bechmann_Pedersenkom.luse