Ny doktor i mediehistoria

Charlotte Nilsson disputerar på en avhandling om postorderväsendet som medium.

– Publicerad den 21 november 2020

Frontpage of a catalogue

KOM har en ny doktor i mediehistoria. Institutionen gratulerar till en ny doktor i ämnet.

I boken En förbindelse med en större värld. Postorder i Sverige under tidigt 1900-tal träder den svenska landsbygden fram som en dynamisk plats för det nya industri- och varusamhällets utveckling. Utifrån en analys av det medierade mötet mellan postorderföretaget Åhlén & Holm och dess publik, visar Nilsson hur postorderns tidiga historia är en viktig pusselbit för att förstå såväl vardagens livsvillkor och föreställningsvärldar som framväxten av det svenska konsumtionssamhället.

KOM gratulerar!

Du hittar mer om boken på mediehistoriskt arkiv