Forskningsprojekt

Mediehistoria i medierna

2017 års Cliopris till Charlie Järpvalls avhandling om pappersarbete

Forskningsprojektet “Entangled media histories” (EMHIS)