Arbets- och studiemiljö

Hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet ska integreras i allt vi gör och vara en naturlig del i all verksamhetsplanering.

Skyddsombud

Studenter har studerandeskyddsombud