Arbets- och studiemiljö

  • Huvudskyddsombud Humanistiska och teologiska fakulteterna: Ingegerd Christiansson
  • Ersättare för huvudskyddsombud Humanistiska och teologiska fakulteterna: Maja Pettersson
  • Huvudskyddsombud Samhällsvetenskapliga fakulteten: Ola Hall
  • Huvudskyddsombud KOM: Gunilla Jarlbro
  • Ersättare för huvudskyddsombud KOM: Joanna Doona