lu.se

Retorik: Kandidatkurs

RETK01

Kurskod: RETK01
Engelsk titel: Rhetoric: Level 3
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2010.

Kurstillfälle: höstterminen 2010
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2010-08-30 – 2011-01-14
Behörighet: Retorik: fortsättningskurs (RETA21) eller motsvarande
Anmälningskod: LU-36431

Beskrivning

Kandidatkursen består av tre moment: en obligatorisk delkurs, Teori och metod (7,5 högskolepoäng), en valbar delkurs (7,5 högskolepoäng) samt ett examensarbete (15 högskolepoäng). Den obligatoriska kursen behandlar retorikvetenskaplig teori och metod och utgör en grund för examensarbetet. Den valbara delkursen utgörs oftast av självständiga litteraturstudier inom ramen för ämnet retorik eller annat näraliggande ämne. Examensarbetet presenteras i en större uppsats där studenten självständigt urskiljer, formulerar och diskuterar ett retoriskt eller retorikvetenskapligt problem och därmed tillämpar ett vetenskapligt betraktelsesätt.

Kursplan (pdf)

Delkurser

  1. Retorikens didaktik, 7,5 hp
  2. Valbar läskurs, 7,5 hp
  3. Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.