Med anledning av kris och konflikt i omvärlden

Många känner just nu stor oro på grund av pågående krig och andra omskakande händelser i världen. Som student eller medarbetare vid Lunds universitet finns olika former av råd och stöd att få.

I en tid av osäkerhet och konflikter strävar Lunds universitet efter att vara en kraft för förändring och en plats där kunskap används för att göra världen till en bättre plats.

För studenter och medarbetare erbjuder universitetet olika former av råd och stöd för att hantera den oro många känner inför omskakande händelser vår omvärld.

Besök sidan om stöd för studenter och medarbetare på lu.se

Kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina är en av de många tragiska händelser som skakar världen. Människor lider av konflikten, och möjligheten till utbildning och forskning påverkas. Lunds universitet visar solidaritet bland annat genom att stödja studenter och forskare som drabbats av dessa oroligheter.

Gå till Lunds Universitets webbsida angående kriget i Ukraina

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2024-01-15