lu.se

Person

Andreas Mattsson är universitetsadjunkt och programansvarig för Journalistutbildningen vid Institutionen för kommunikation och medier. Han är också doktorand vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet samt affilierad forskare vid Swedish South Asian Studies Network (SASNET) vid Lunds universitet. Han undervisar och forskar om journalistikens utveckling i kombination med digital teknologi i olika internationella kontexter. Förutom hans universitetsuppdrag, arbetar han också som frilansjournalist för olika svenska och nordiska dagstidningar och magasin.

Forskning

Om forskningen

• PÅGÅENDE: Forskar om digitala mediers framväxt i Indien (finansieras av Journalistfonden)
• "De digitala utmaningarna i den vietnamesiska journalistiken" En rapport om digitala mediers framväxt i Vietnam 2012 (Finansierades av Stipendiet till Peter Melins minne)
• "När karriären krackelerar? En studie om hur unga journalister tänker kring situationen på arbetsmarknaden" (Magisteruppsats)

Publikationer

Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)
Tidningsartiklar (2 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

• Forskningsassistent i forskningsprojektet The Role of Social Norms in Fighting Corruption in Local Governments. Genomförs på uppdrag av ICLD.https://icld.se/artikel/the-role-of-social-norms-in-fighting-corruption-in-local-governments (2019–

• Journalistförbundets vidareutbildningsstipendium (2020)

• Sidas journaliststipendium (2020)

• Södra Journalistföreningens rese- och studiestipendium för att studera vietnamesiska i Vietnam. (2018-2019)
• Journalistfondens forskningsstipendium för att under kommande, och följande, år studera hur journalistiken i Indien utvecklas i den digitala tidsåldern. (2015– )
• Journalistförbundets vidareutbildningsstipendium för att studera en kurs i Hindi i Delhi (2015)
• Stipendium från ”Barnens stipendiefond”. Syftet var att genomföra ett reportageprojekt om konsekvenserna av den kemiska krigsföringen under Vietnamkriget. (2014)
• Hedersomnämnande i Röda korsets journalistpris 2014. Reportaget ”Här slutar flykten från helvetet” publicerades under 2013 i Sydsvenskan och Gotlands Tidningar: http://www.sydsvenskan.se/malmo/har-slutade-helvetesresan/ (2014)
• Södra Journalistföreningens rese- och studiestipendium för att studera vilka utmaningar som journalistutbildningen vid University of Kerala möter i samband med att det indiska medielandskapet går in i den digitala eran (2013)
• Journalistförbundets vidareutbildningsstipendium för att läsa en intensivkurs i vietnamesiska på Vietnam National University i Ho Chi Minh-staden (2013)
• ”Stipendiet för Peter Melins minne” för att studera nätjournalistik i Vietnam. Läs mer här: http://alturl.com/479iy (2012)
• Journalistförbundets vidareutbildninggstipendium för att gå kursen ”Kreativt skrivande” vid Poppis journalistskola. (2011)
• Journalistfondens stipendium för att gå FOJO-kursen ”Kina tar över”. Var en av tio stipendiater i konkurrens med 123 andra sökande. Läs mer här: http://alturl.com/c8d8o (2011)
• Resestipendium från ”Stiftelsen Lunds stads jubileumsfond” för att resa till Vietnam (2006)

Andreas Mattsson

Universitetsadjunkt, internationell koordinator, lärare, programkoordinator, projektledare
Journalistik
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post andreas.mattssonkom.luse

Telefon 046–222 45 33

Rum SOL:L408d

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar