Person

Utbildningsadministratör, administratör, arkivhanterare, katalogadministratör, schemaläggare, studievägledare

  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post linda.troeinkom.luse

Telefon 046–222 88 33

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Rum SOL:A137

Jag är utbildningsadministratör på institutionen för kommunikation och medier och har arbetat här sedan augusti 2011. Jag har hand om registrering och omregistrering, avbrott på kurs, rapportering av resultat och avslut av kurs. Hos mig kan du få Ladokutdrag och registreringsintyg. Jag har även hand om schemaläggning och lokalbokning. Uppdaterade scheman för terminen ska finns på Canvas och på kurshemsidan. Som katalogansvarig kan jag hjälpa till med att skapa lösen till exempelvis student.lu.se, Canvas och Ladok.

I höst kommer jag både att arbeta hemifrån och på kontoret, ni når mig bäst via mail.

Utbildningsadministratör, administratör, arkivhanterare, katalogadministratör, schemaläggare, studievägledare

  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post linda.troeinkom.luse

Telefon 046–222 88 33

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Rum SOL:A137