lu.se

Person

Vilken betydelse har de berättelser som vi möter i media för vår upplevelse av verkligheten? Det är en fråga som jag försökte besvara i min licentiatavhandling Berättelser om en röd stuga (2010). Min utgångspunkt var hur studenter som läser svenska som främmande språk i Tyskland tolkar medietexter om ett idylliskt Sverige. Det är också en fråga som jag återkommer till när jag i min doktorsavhandling diskuterar fyra olika tyska illustrationer av Pippi Långstrump. Utifrån visuell retorik är det intressant att fråga sig vilken betydelse dessa olika Pippi-gestalter får för tolkningen av karaktären.

Forskning

Om forskningen

Min doktorsavhandling är en fristående fortsättning på min licentiatavhandling Berättelser om en röd stuga (2010). I den utgick jag från samtida tysk interkulturell forskning om för att diskutera vilken betydelse våra föreställningar har för hur vi tolkar texter. Den övergripande frågeställning studerades genom att jag undersökte hur några studenter som studerar svenska som främmande språk i Tyskland förstår svensk kultur genom de berättelser om Sverige som de möter i undervisningen och i det tyska omgivande medielandskapet. I min doktorsavhandling är nu tyngdpunkten en annan. Här kommer jag att diskutera hur visuell retorik kan hjälpa oss att tolka illustrationer av en fiktiv karaktär såsom Pippi Långstrump. I båda dessa arbeten är jag intresserad av hur vi kan bli medvetna om hur kultur förhandlas och omförhandlas.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Lisa Källström

Doktorand, lärare
Retorik
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post lisa.kallstromkom.luse

Rum SOL:A241

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk