lu.se

Person

Sedan hösten 2019 är jag doktorand i retorik vid KOM. Mitt forskningsintresse rör retorisk, social och politisk teori – särskilt hur dessa områden kommer samman i Ernesto Laclaus tänkande. I mitt avhandlingsarbete fokuserar jag på hur 'Folket', som retorisk kategori, har artikulerats i politiska praktiker.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Martin Sundby

Doktorand
Retorik
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post martin.sundbykom.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20