lu.se

Person

Sedan 2007 då jag tog min examen i medie- och kommunikationsvetenskap har jag tillbringat min tid med olika uppdrag som bl.a. administratör, projektassistent, lärare och studievägledare innan jag blev doktorand inom ämnet.

Från höstterminen 2018 kommer jag att vara studievägledare på institutionen. Jag hjälper studenter med råd och vägledning för att hitta en väg till examen.

Forskning

Om forskningen

Avhandlingen studerar den medierade konstruktionen av kändisstatus. Genom nedslag i fyra kända personers karriärer skapas en förståelse för samspelet mellan medierna och personen. Genom att analysera den framträdande personan skapas en förståelse för den funktion som kändisen har i vårt moderna samhälle.

Publikationer

Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (4 st)
Rapporter (2 st)
Recensioner (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Konferensbidrag

December 2011
Mediated scandal and moral outrage – vetenskaplig konferens på London School of Economics

November 2011
Presentation Doctoral symposium Westminster University

Augusti 2011
Presentation ECREA Summer School

November 2010
Presentation Doctoral symposium Westminster University

Maj 2010
Strangeness of twitter, Paper presenterat på ATINERs konferens Mass media, Athen.
Juli 2008

Juli 2008
Dissed and missed, presenterat konferenspaper på IAMCRs konferens Media and Global Divides Stockholm.

Förtroendeuppdrag

2012
Studeranderepresentant, Universitetskollegiet, Lunds Universitet

2011-2012
Suppleant, Styrelsen för Lunds Doktorandkår

2009-2011
Studeranderepresentant Fakultetsstyrelsen + arbetsutskott, samhällsvetenskaplig fakultet Lunds Universitet

2010-2011
Studeranderepresentant, styrelsen för institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet
Ordförande, samhällsvetenskapliga doktorandrådet, Lunds Universitet
Ledamot, Styrelsen för Lunds Doktorandkår

2009-2010
Suppleant, Styrelsen för Lunds Doktorandkår

Michael Rübsamen

Studievägledare
Institutionen för kommunikation och medier

Doktorand
Medie- och kommunikationsvetenskap
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post michael.rubsamenkom.luse

Telefon 046–222 88 64

Rum SOL:A136a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Besökstider

Efter överenskommelse