Person

Michael Rübsamen

Studievägledare, kommunikatör, webbansvarig

  • Institutionen för kommunikation och medier

Doktorand, programkoordinator

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post michael.rubsamenkom.luse

Telefon 046–222 88 64

Rum SOL:A136a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är anställd som studievägledare på institutionen för kommunikation och medier. Jag ansvarar främst för masterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap. Jag hjälper till med frågor om studier på avancerad nivå.

Jag är involverad i mitt avhandlingsarbete om kändisjournalistik och har ett brinnande intresse för populärkultur, (virtuella) celebriteter och journalistiken runt dem, berättelser, berättarstrukturer, genrer, dödem, wrestling och konstruktionen av social status.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Bokkapitel (5 st)

Konferensbidrag (4 st)

Rapporter (2 st)

Recensioner (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Konferensbidrag

December 2011
Mediated scandal and moral outrage – vetenskaplig konferens på London School of Economics

November 2011
Presentation Doctoral symposium Westminster University

Augusti 2011
Presentation ECREA Summer School

November 2010
Presentation Doctoral symposium Westminster University

Maj 2010
Strangeness of twitter, Paper presenterat på ATINERs konferens Mass media, Athen.
Juli 2008

Juli 2008
Dissed and missed, presenterat konferenspaper på IAMCRs konferens Media and Global Divides Stockholm.

Förtroendeuppdrag

2012
Studeranderepresentant, Universitetskollegiet, Lunds Universitet

2011-2012
Suppleant, Styrelsen för Lunds Doktorandkår

2009-2011
Studeranderepresentant Fakultetsstyrelsen + arbetsutskott, samhällsvetenskaplig fakultet Lunds Universitet

2010-2011
Studeranderepresentant, styrelsen för institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet
Ordförande, samhällsvetenskapliga doktorandrådet, Lunds Universitet
Ledamot, Styrelsen för Lunds Doktorandkår

2009-2010
Suppleant, Styrelsen för Lunds Doktorandkår

Michael Rübsamen

Studievägledare, kommunikatör, webbansvarig

  • Institutionen för kommunikation och medier

Doktorand, programkoordinator

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post michael.rubsamenkom.luse

Telefon 046–222 88 64

Rum SOL:A136a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Besökstider

Efter överenskommelse

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10