Person

Michael Rübsamen

Studievägledare, kommunikatör, webbansvarig

  • Institutionen för kommunikation och medier

Programkoordinator

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post michael.rubsamenkom.luse

Telefon 046–222 88 64

Rum SOL:A136a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är anställd som studievägledare på institutionen för kommunikation och medier. Jag ansvarar främst för masterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap. Jag hjälper till med frågor om studier på avancerad nivå.

Jag är disputerad i medie- och kommunikationsvetenskap och i mitt avhandlingsarbete behandlade jag kändisjournalistik. Jaghar ett brinnande intresse för populärkultur, (virtuella) celebriteter och journalistiken runt dem, berättelser, berättarstrukturer, genrer, dödem, wrestling och konstruktionen av social status.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Bokkapitel (5 st)

Konferensbidrag (4 st)

Rapporter (2 st)

Recensioner (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Konferensbidrag

December 2011 | Mediated scandal and moral outrage – vetenskaplig konferens på London School of Economics

November 2011 | Presentation Doctoral symposium Westminster University

Augusti 2011 | Presentation ECREA Summer School

November 2010 | Presentation Doctoral symposium Westminster University

Maj 2010 | Strangeness of twitter, Paper presenterat på ATINERs konferens Mass media, Athen.

Juli 2008 | Dissed and missed, presenterat konferenspaper på IAMCRs konferens Media and Global Divides Stockholm.

Förtroendeuppdrag

2012 | Studeranderepresentant, Universitetskollegiet, Lunds Universitet

2011-2012 | Suppleant, Styrelsen för Lunds Doktorandkår

2009-2011| Studeranderepresentant Fakultetsstyrelsen + arbetsutskott, samhällsvetenskaplig fakultet Lunds Universitet

2010-2011| Studeranderepresentant, styrelsen för institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet; Ordförande, samhällsvetenskapliga doktorandrådet, Lunds Universitet;
Ledamot, Styrelsen för Lunds Doktorandkår

2009-2010 | Suppleant, Styrelsen för Lunds Doktorandkår

Michael Rübsamen

Studievägledare, kommunikatör, webbansvarig

  • Institutionen för kommunikation och medier

Programkoordinator

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post michael.rubsamenkom.luse

Telefon 046–222 88 64

Rum SOL:A136a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Besökstider

Efter överenskommelse

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10