lu.se

Susanne Hedin

Gästlärare
Retorik
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post susanne.hedinkom.luse

Mobil 070–684 66 34

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20