lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Redaktörskap (8 st)
Artiklar (13 st)
Bokkapitel (20 st)
Rapporter (8 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Tidningsartiklar (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Tobias Olsson

Professor
Medie- och kommunikationsvetenskap
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post tobias.olssonkom.luse

Telefon 046–222 88 64

Rum SOL:A136a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20